Kvarteret Kantarellen, Lärksoppen med flera

Kvarteret är ett bostadsområde med enfamiljsbostäder i kedjehus byggt i slutet av 1960-talet och ritat av arkitekt Yngve Steen på Svenska Riksbyggen. Området är koncentrerat och tydligt avgränsat från andra områden.

Historia och karaktärsdrag

Kedjehusen uppvisar en ren och rationell arkitektur med betoning på byggnadsteknik. Stora betongelement bär upp utfackningsväggar klädda med panel i varierande nyans men i huvudsak samma kulör. Viss skillnad finns dock mellan de olika kvarteren och gatorna.

Taken är platta och fönstren enkla med partier av stående panel mellan fönstren. Den övre våningen kragar ut en aning över våningen i souterrängplanet så att en skyddad entré bildas.

Villorna binds samman med en låg del inrymmandes ett garage. Trädgårdarna är mycket små och därmed lättskötta och ur tidsperspektiv rationella. Mycket låga staket skärmar av tomterna mot gatan och understryker områdets struktur.

Karta

Värdeomdöme

Området, som endast har en typ av bebyggelse, har en säregen framtoning som förstärks ytterligare av att kvarteret ligger någorlunda avskiljt. Upplevelsevärdena blir därmed också höga.

Byggnaderna är typiska för tiden och mestadels välbevarade och den enkla, rationella arkitekturen och områdets enhetlighet är karaktäristiska drag. Kedjehusen som koncept är både plats- och pengasparande vilket här kombineras med fokus på effektiv byggnadsteknik som tillsammans erbjuder ett förmånligt boende.

Var varsam med

  • husens volymer
  • materialval och färgsättning
  • den utkragade övervåningen
  • områdets enhetlighet

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras. Det gäller om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Sidan uppdaterad 2024-04-23