Gamla Lugnvik

Enbostadshus från 1920- och 1930-talet.

Historia och karaktärsdrag

När nya Lugnvik byggdes på 70-talet revs merparten av den närbelägna bebyggelsen. Längs en bit av Åsvägens gamla sträckning i söder finns några kvarvarande sammanhängande kvarter med egnahem från 1920-och 30-talen. Kvarteren har drag av nybyggarsamhälle.

Karta

Värdeomdöme

Denna rest av nybyggarsamhället i Lugnvik är värd att uppmärksamma även om de enskilda husen i sig har mindre värde då de till största delen är ombyggda. Området är av vikt för förståelsen för hur Lugnvik vuxit fram.

Var varsam med

  • skalan - tvåvåningshus av mellanstor storlek
  • husens storlek i förhållande till tomtens storlek
  • vegetationen - speciellt träden utmed vägar och tomtgränser
  • staketen - inramningen av fastigheterna

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare

Sidan uppdaterad 2024-04-23