Kvarteret Lugnviks torg och Lugnvikskyrkan

Centralt i Lugnvik ligger torget, som omgärdas av en typisk 1970-talsarkitektur avseende fasaderna och skärmtakets ”ärliga” och synliga konstruktiva uppbyggnad.

Historia och karaktärsdrag

På Lugnviks torg fanns från början en skola med låg- mellan- och högstadium, barnstuga, fritidslokaler, bibliotek, hälsocentral, post, butiker och en kyrka. Idag finns endast några av dessa verksamheter kvar.

I mitten av 1970-talet byggdes Lugnvikskyrkan som en del av den samtida centrum­anlägg­ningen. Arkitekt var Henrik Muhr. Kyrkotornets placering påminner om en italiensk kampanil och dominerar en annars mycket lågmäld kyrkobyggnad.

Lugnvikskyrkan används av Svenska kyrkan men ägs av en bostadsrättsförening.

Karta

Värdeomdöme

Lugnviks torg är ett tydligt exempel på miljonprogrammets stadsplanering, med bostadsområden med kommersiell och samhällelig service och trafikseparering.

Var varsam med

  • fasaderna runt innergården - den tydliga redovisningen av fasaduppbyggnaden med synligt bärande träkonstruktion
  • innergården / torget
  • kyrkan - vid underhåll och förnyelse bör ursprungliga material väljas
  • kyrkans tydliga uppdelning i volymer

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Sidan uppdaterad 2024-04-23