Barn- och elevhälsa

Skolbarn

Enligt skollagen ska alla elever i skolan ha tillgång till elevhälsa. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande och stödja elevernas utveckling mot skolans mål. Verksamheten bedrivs utifrån ett hälsofrämjande perspektiv, på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Barn- och elevhälsan är Barn- och utbildningsförvaltningens gemensamma organisation för barn- och elevhälsostöd till skolorna, både kommunala och fristående och i viss omfattning även till förskolorna i Östersunds kommun. Inom enheten arbetar skolsköterskor, skolläkare, skolkuratorer, psykologer, specialpedagoger/speciallärare, logopeder och pedagoger med spetskompetens. Sammanlagt arbetar i enheten drygt 60 medarbetare. Till Barn- och elevhälsan tillhör även särskild undervisning vid sjukhus samt ett Skolfam team.

Vi är HBTQ-certifierade!

Målet med HBTQ-certifiering är att ligga i framkant när det gäller arbete för att alla människor ska känna sig trygga och få vara sig själva i sin kontakt med kommunens verksamheter. Barn- och elevhälsan är en av enheterna i Östersunds kommun som certifierades under december 2016.

Har du synpunkter på vår verksamhet?

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-01-31