Landsarkivet och Länsmuseet med Museiplan och Arkivparken

Miljön karakteriseras i hög grad av institutionsbyggnader från 1930 och de samtida Museiplan och Arkivparken.

Historia och karaktärsdrag

Jämtlands länsmuseum och Landsarkivet ligger mitt emot varandra vid Museiplan. Här ligger numera även den nya entrébyggnaden till Jamtli Historieland byggd i post­moder­nistisk stil och invigd 1995.

Arkivparken är inspirerad av de landskapsparker som blev moderna på 1700-talets slut med oregelbundet placerade träd runt en öppen grönyta och med öppen vy mot en vatten­spegel, jämför t.ex. med Hagaparken i Stockholm. Mellan Landsarkivet och gamla Museet anlade arkitekt Stål även Museiplan. Museiplanen är en modern version av en parterr som är en plan yta med planteringar med inspiration från barockens parker, med symmetri och en mittaxel.

”Så, om man går från gamla Museets trappa och rakt in i Landsarkivet och tittar ut över Arkivparken har man liksom transporterats genom en stor del av trädgårds­historien. Liknande hel­hets­kompositioner från den här tiden saknas i Östersund. Arkivparken hade tidigare flera grus­gångar, och träden har förstås blivit större, men grovt sett ser den ut som den en gång formades.” Olof Edin, byggnadsantikvarie, Jamtli. Tidningsartikel i LT, 2013-09-18.

Karta

Värdeomdöme

Miljön har tidstypisk atmosfär och höga upplevelsevärden. Den är lätt att förstå och uppleva. Särskilt värdefull är den medvetna helhetsgestaltningen av de båda institu­tionsbyggnaderna tillsammans med Museiplan och Arkivparken. Museibyggnaden och Landsarkivet är mycket välbevarade.

Var varsam med

  • områdets medvetna helhetsgestaltning
  • husens volymer och orginaldelar
  • ursprunglig färgsättning och detaljer
  • vid underhåll och förnyelse bör ursprungliga material väljas
  • balansen mellan bebyggelse, grönytor, träd och övrig växtlighet
  • den öppna utsikten mellan Landsarkivet och Storsjön

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Sidan uppdaterad 2024-04-23