Godkännande av TA-plan

Om ni ska använda kommunens mark på ett sätt som kommer att påverka den gående eller rullande trafiken, måste ni ha en, av kommunen, godkänd trafikanordningsplan - en TA-plan. Det kan exempelvis handla om att ni ska gräva för att göra ett ledningsarbete, sätta upp en byggställning och lägga upp byggmaterial eller arrangera ett evenemang. En TA-plan berättar hur ni tänker spärra av och hänvisa gående och rullande trafik förbi den plats ni tänker använda. En TA-plan ska också säkerställa trygghet och säkerhet för de som arbetar på den tillfälliga arbetsplatsen i trafiken.

Innan du ansöker

I de flesta fall är det bäst att anlita ett företag som kan trafikanordningar och arbetsplatssäkerhet, för att upprätta TA-planen. Endast vid mindre aktiviteter som har en mycket liten påverkan på trafiken; gående eller rullande, kan det fungera att ni själva gör TA-planen.

Tänk också på att det är ert ansvar att informera berörda verksamheter i området, t.ex. butiker, skolor etc. samt den yrkestrafik som påverkas, exempelvis bussbolag och räddningstjänst. När ni skickat in ansökan om godkännande av TA-plan får ni en lista med e-postadresser till samhällsviktig yrkestrafik.

Så mycket kostar det

Godkännandet av TA-planen är avgiftsfritt.

Så lång tid tar det

Vi behöver er ansökan om godkännande av TA-plan 10 arbetsdagar innan er trafikstörande verksamhet börjar.

Tänk på följande

En proffesionellt upprättad ansökan om godkännande av TA-plan, med tydliga beskrivningar och tydliga skisser över anvisningarna, ger oss goda förutsättningar för en snabb och smidig handläggning. Anlita gärna en konsult för att upprätta planen, men tänk på att det är ni som ska skicka in ansökan.

Kontakta kommunens kundcenter på kundcenter@ostersund.se eller 063-14 30 00

Skicka in din ansökan

Ansök om godkännande av TA-plan via vår e-tjänst.

Om det är första gången du gör en ansökan om godkännande av TA-plan grävtillstånd; välj då "Registrera dig" - den högra fliken, ange din e-postadress och välj ett lösenord.

När du har verifierat din e-postadress kommer du in i e-tjänsten och kan då registrera ert företag och göra er ansökan.

Får du inget e-postmeddelande för verifiering av din e-postadress? Kolla skräpposten!

Detta händer sen

När vi har fått in er ansökan kontrollerar vi så att inte er verksamhet krockar med något annat i samma område. Vi gör också en bedömning om er plan medför onödiga trafikstockningar. Det händer ganska ofta att vi diskuterar andra lösningar med sökande och justerar inkomna TA-planer innan vi godkänner dem.

Övriga tillstånd som du också kan behöva söka

Här följer tips på några tillstånd som du också kan behöva söka om du ska:

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-04-15