Starta ny livsmedelsverksamhet

Om du ska starta en ny livsmedelsverksamhet eller ta över en gammal måste du registrera det hos kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning senast två veckor innan du ska starta.

När du registrerat en ny verksamhet kommer kommunens livsmedelsinspektörer på ett första tillsynsbesök hos dig inom 30 dagar från att du startat din verksamhet. Syftet med registreringen och det första besöket är att kommunen ska känna till din verksamhet och att vi ska kunna planera våra livsmedelskontroller.

Förbered dig genom att skaffa dig kunskap

Det allra viktigaste du kan göra innan du börjar är att se till så du har goda kunskaper i livsmedelshygien. Det skapar förutsättningar för att du ska kunna servera säkra livsmedel utan risk för dina kunders hälsa.

Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats finns mycket information om livsmedelshygien, märkning av mat, regler för olika slags livsmedel, vägledningar och riktlinjer och mycket mer.

Behöver jag registrera min livsmedlesverksamhet?

Om du ska sälja eller skänka livsmedel mer än något enstaka tillfälle eller mer än någon enstaka dag, inklusive eventuell förvaring av livsmedlen, så kan du behöva anmäla det till kommunen för att bli registrerad. För att din verksamhet ska räknas som ett livsmedelsföretag krävs det både kontinuitet och organisation.

Viss kontinuitet + viss organisation = livsmedelsföretag

Kontinuitet

Viss kontinuitet uppstår efter en viss tid, och styrs inte av vilken typ av verksamhet det rör sig om.

Viss kontinuitet bedöms uppstå när:

 • Verksamheten bedrivs i fyra, eller fler, sammanhängande dagar. Förberedelser och lagring räknas in i de sammanhängande dagarna.

  Exempel: Ett restaurangtält med försäljning av hamburgare och enklare hantering under fyra dagar. Tiden som läggs på att ställa iordning tältet räknas in i antalet dagar.
 • Verksamhet en gång per månad, där varje tillfälle är en till två dagar, inklusive tid för förberedelse.

  Exempel: Ett restaurangtältmed försäljning av hamburgare och enklare hantering under en till två dagar vid två tillfällen under året. Livsmedlen som ska säljas köps in två veckor i förväg och förvaras fram till försäljningen.

  Exempel: Tunnbrödbakning och försäljning en helg varje månad, fler helger i månaden under högsäsong.

Organisation

Viss organisation uppstår nästan alltid, om inte verksamheten är mycket enkel. Till exempel uppstår inte viss organisation om du ställer fram en termos med kaffe och färdiga bullar eller har en frys med glasspinnar.

Viss organisation bedöms uppstå när:

 • Planering krävs, till exempel vid köp av råvaror.
 • Iordningställande av utrymme, lokal och utrustning krävs.
 • Planering av tillagning och olika hanteringssteg krävs.
 • När flera personer är sysselsatta i verksamheten.

  Exempel: Tunnbrödbakning och försäljning en helg varje månad, fler helger i månaden under högsäsong. Dessutom krävs det att bakstugan görs iordning, råvaror köps in och ni är flera personer som turas om att baka tunnbrödet och sälja det.

Exempel på verksamheter som inte behöver registreras:

 • Restaurangtält med tillagning av mat under två till tre dagar (om verksamheten inte tidigare är registrerat som livsmedelsföretag). Det gäller även för försäljning av hamburgare och all enklare hantering.
 • All hantering som inte kräver mer än en dags förberedelse, till exempel försäljning av hamburgare, kolbullar eller enklare hantering som bakning och försäljning av kaffebröd. Förutsatt att det sker mer sällan än ett tillfälle i månaden, där vare tillfälle är en till två dagar, förberedelse såsom inköp, bakning med mera är inräknat.

Ta hjälp av Företagslotsen

Företagslotsen underlättar ditt företagarliv genom att du bara behöver en kontakt in i kommunen där vi samordnar alla in­bland­ade aktörer i ditt ärende. Vi följer upp och informerar dig under arbetets gång.

Hos Förtagslotsen får du får hjälp med:

 • Vilka tillstånd du behöver allt från bygglov till miljö- och livsmedelsfrågor
 • Var det finns lediga lokaler
 • Hur du söker stöd/bidrag för att starta eget eller utveckla ditt företag
 • Var det finns mark att köpa eller arrendera
 • Allmän rådgivning och bollplank för idéer

Läs mer om Företagslotsen.

Vad behöver jag göra om jag ska starta en livsmedelsverksamhet?​

Du måste registrera din verksamhet hos kommunen senast två veckor innan du ska starta. För vissa typer av livsmedelsverksamheter, till exempel slakterier, mejerier, äggproducenter och andra så kallade animalieanläggningar, kan du också behöva ansöka om godkännande hos Livsmedelsverket.

Läs mer på Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats.

Om du är osäker på om din verksamhet behöver godkännas eller bara registreras kan du kontakta oss för rådgivning. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ner.

Skaffa dig de kunskaper som behövs​

Det första du bör göra när du ska komma igång med din verksamhet är att se till så du har tillräckliga kunskaper i livsmedelshygien för att klara de krav som livsmedelslagstiftningen ställer på verksamhetutövare inom livsmedelsbranschen. Du måste också se till att den lokal som du tänkt använda är lämplig för den verksamhet du tänkt dig, till exempel att det går att hålla rent och förvara livsmedlen på rätt sätt.

Du kan läsa mer om vilka krav livsmedelslagstiftningen ställer på dig som livsmedelsföretagare och din lokal på Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats. Klicka på "Livsmedelsföretag".

Hur mycket kostar det att registrera en ny livsmedelsverksamhet?

För att registrera att du ska starta en ny livsmedelsverksamhet ska du fylla i och skicka in en anmälan om registrering till oss senast två veckor innan du ska påbörja verksamheten. Fyll i den blankett som är aktuell för din verksamhet.

Registreringsblanketten ska ha kommit in till oss senast två veckor innan du ska starta. Om du startar din verksamhet för tidigt bryter du mot lagen och riskerar åtal.

Tänk på att inte anmäla om du inte är helt säker på att verksamheten verkligen kommer att bli av. När du skickar in en anmälan om registrering till oss får du betala kostnaden för registrering och riskklassning även om du sedan inte startar.

Vad kostar registreringen?​

Kostnaden för själva registreringen är 1 005 kronor (taxa för 2018). Det motsvarar vår arbetskostnad för att handlägga din registrering.

När du registrerar din livsmedelsverksamhet hos kommunen gör vi samtidigt en bedömning, en så kallad riskklassning, för din verksamhet. Då beslutar vi om hur många timmar per år vi kommer att lägga på att kontrollera din verksamhet. Antalet timmar beror bland annat på hur stora riskerna och omfattningen av verksamheten är.

När du skickat in en anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet får du därför en faktura på registreringsavgiften, 1005 kronor. Plus avgiften för den årliga kontrollen, som varierar beroende på hur mycket tid vi bedömt att vi behöver lägga på din verksamhet.

Exempel: vi får in en anmälan om registrering av ett café och tar ett beslut om årlig kontrolltid på två timmar. Du får en faktura på registreringsavgiften, 1005 kronor, plus avgift för två timmars kontrolltid, 2 x 1 295 kronor. Totalt kostar det 3 595 kronor.

Ta över någon annans verksamhet

Om du ska ta över någon annans livsmedelsverksamhet ska du registrera det hos kommunen. Du registrerar ägarbytet på samma sätt som om du skulle registrera en helt ny verksamhet. Läs mer om hur du gör för att registrera en livsmedelsverksamhet eller ansöka om godkännande längre upp på sidan.

Läs mer om att ändra eller överlåta en livsmedelsverksamhet.

Sidan uppdaterad 2018-03-13