Starta ny livsmedelsverksamhet

Om du ska starta en ny livsmedelsverksamhet eller ta över en gammal måste Miljö och hälsa på Östersunds kommun registrera din livsmedelsverksamhet. Senast två veckor innan du ska starta.

För att registrera att du ska starta en ny livsmedelsverksamhet måste du fylla i och skicka in en anmälan om registrering till oss på Miljö och hälsa senast två veckor innan du ska påbörja verksamheten.

Anmäla ny, ändra eller avsluta befintlig livsmedelsverksamhet (e-tjänst)

Kommunens livsmedelsinspektörer bokar en första livsmedelskontroll hos dig, oftast inom 60 dagar från att du startat din verksamhet. Syftet med registreringen och det första besöket är att kommunen ska känna till din verksamhet och att vi ska kunna planera våra livsmedelskontroller.

Sanktionsavgift

Om du startar för tidigt eller startar en livsmedelsverksamhet utan att ha anmält den till oss bryter du mot lagen och kan få en sanktionsavgift på 2 500 - 75 000 kronor.

Förbered dig genom att skaffa dig kunskap

Det första du bör göra när du ska komma igång med din verksamhet är att se till så du har tillräckliga kunskaper i livsmedelshygien. Livsmedelslagstiftningen ställer höga krav på verksamhetutövare inom livsmedelsbranschen. Du måste också se till att den lokal som du tänkt använda är lämplig för den verksamhet du tänkt dig, till exempel att det går att hålla rent och förvara livsmedlen på rätt sätt. Det skapar förutsättningar för att du ska kunna servera säkra livsmedel utan risk för dina kunders hälsa.

Livsmedelsverkets webbplats finns mycket information om livsmedelshygien, märkning av mat, regler för olika slags livsmedel, vägledningar och riktlinjer och mycket mer.

Tips & råd för livsmedelshantering vid evenemang och på marknader (pdf) Pdf, 103.6 kB.

Behöver jag registrera min livsmedelsverksamhet?

Om du ska sälja eller skänka livsmedel mer än något enstaka tillfälle eller mer än någon enstaka dag, inklusive eventuell förvaring av livsmedlen, så kan du behöva anmäla det till kommunen för att registrera din livsmedelsverksamhet.

Din verksamhet räknas som ett livsmedelsföretag om det finns både kontinuitet och organisation.

Viss kontinuitet + viss organisation = livsmedelsföretag

Kontinuitet

Viss kontinuitet uppstår efter en viss tid, och styrs inte av vilken typ av verksamhet det rör sig om.

Viss kontinuitet uppstår när:

 • Verksamheten bedrivs i tre, eller fler, sammanhängande dagar. Förberedelser och lagring räknas in i de sammanhängande dagarna.
  Exempel: Ett restaurangtält med försäljning av hamburgare och enklare hantering under fyra dagar. Tiden som läggs på att ställa iordning tältet räknas in i antalet dagar.
 • Verksamhet en gång per månad, där varje tillfälle är en till två dagar, inklusive tid för förberedelse.
  Exempel: Ett restaurangtält med försäljning av hamburgare och enklare hantering under en till två dagar vid två tillfällen under året. Livsmedlen som ska säljas köps in två veckor i förväg och förvaras fram till försäljningen.
  Exempel: Tunnbrödbakning och försäljning en helg varje månad, och fler helger i månaden under högsäsong.

Organisation

Viss organisation uppstår nästan alltid, om inte verksamheten är mycket enkel. Till exempel uppstår inte viss organisation om du ställer fram en termos med kaffe och färdiga bullar eller har en frys med glasspinnar.

Viss organisation uppstår när:

 • Planering krävs, till exempel vid köp av råvaror.
 • Iordningställande av utrymme, lokal och utrustning krävs.
 • Planering av tillagning och olika hanteringssteg krävs.
 • När flera personer är sysselsatta i verksamheten.
  Exempel: Tunnbrödbakning och försäljning en helg varje månad, och fler helger i månaden under högsäsong. Bakstugan måste göras iordning, råvaror måste köpas in och ni är flera personer som turas om att baka tunnbrödet och sälja det.

Exempel på verksamheter som inte behöver registreras:

 • Restaurangtält med tillagning av mat under en till två dagar (om verksamheten inte tidigare är registrerat som livsmedelsföretag). Det gäller även för försäljning av hamburgare och all enklare hantering.
 • All hantering som inte kräver mer än en dags förberedelse, till exempel försäljning av hamburgare, kolbullar eller enklare hantering som bakning och försäljning av kaffebröd. Förutsatt att det sker mer sällan än en gång i månaden, där vare tillfälle är en till två dagar, förberedelse såsom inköp, bakning med mera är inräknat.

Undantag från krav på registrering
Om du som privatperson eller förening vill sälja eller servera livsmedel vid enstaka tillfällen per år, kan du göra det utan registrering hos miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Vad behöver jag göra för att starta en livsmedelsverksamhet?​

För att kunna registrera att du ska starta en ny livsmedelsverksamhet måste du fylla i och skicka in en anmälan om registrering till oss senast två veckor innan du ska påbörja verksamheten.

Använd e-tjänsten Livsmedelsverksamhet - anmäla ny, ändra eller avsluta befintlig livsmedelsverksamhet för att registrera livsmedelsanläggning.

Om du startar för tidigt eller startar en livsmedelsverksamhet utan att ha anmält den till oss bryter du mot lagen och kan få en sanktionsavgift på 2 500 - 75 000 kronor.

Andra tillstånd du kan behöva

För vissa typer av livsmedelsverksamheter, till exempel slakterier, mejerier, äggproducenter och andra så kallade animalieanläggningar, kan du också behöva ansöka om godkännande hos Livsmedelsverket.

Är du osäker på om din verksamhet behöver godkännas hos Livsmedelsverket kan du kontakta oss för rådgivning. Ring Kundcenter på 063 ‑ 14 30 00.

Du kan också behöva till exempel serveringstillstånd, bygglov för uteservering, eller anmäla att du kommer att använda köldmedier i din verksamhet.

För att få mer information om vilka tillstånd just du kan behöva kan du besöka webbplatsen Verksamt. Verksamt är ett samarbete mellan Skatteverket, Tillväxtverket och Bolagsverket och kan hjälpa dig som vill driva egen verksamhet.

Du kan läsa mer om vilka krav livsmedelslagstiftningen ställer på dig som livsmedelsföretagare och din lokal på Livsmedelsverkets webbplats.

Avfallshantering

På våra sidor Avfall och Återvinning hittar du mer information om avfallshantering för företag i Östersunds kommun.


Ta hjälp av Företagslotsen

Företagslotsen underlättar ditt företagarliv genom att du bara behöver en kontakt in i kommunen där vi samordnar alla in­bland­ade aktörer i ditt ärende. Vi följer upp och informerar dig under arbetets gång.

Hos Förtagslotsen får du får hjälp med:

 • Vilka tillstånd du behöver allt från bygglov till miljö- och livsmedelsfrågor
 • Var det finns lediga lokaler
 • Hur du söker stöd/bidrag för att starta eget eller utveckla ditt företag
 • Var det finns mark att köpa eller arrendera
 • Allmän rådgivning och bollplank för idéer

Läs mer om Företagslotsen

Hur mycket kostar det att registrera en ny livsmedelsverksamhet?

Kostnaden för själva registreringen är 1 612 kronor (taxa för 2024). Det motsvarar vår arbetskostnad för att handlägga din registrering.

Riskklassning

Vi kommer även att göra en så kallad riskklassning av din verksamhet. Den gör vi när vi registrerar din livsmedelsverksamhet hos kommunen, baserat på den information du lämnat när du anmäler om registrering. Vid riskklassning beslutar vi om hur många livsmedelskontroller per år som just din anläggning ska ha. Frekvensen på kontroll beror bland annat på hur stora riskerna är och omfattningen av verksamheten. När vi sedan genomfört en kontroll i din livsmedelsanläggning får du betala för den tiden som kontrollen tog.

Tänk på att inte anmäla om du inte är helt säker på att verksamheten verkligen kommer att bli av. När du skickar in en anmälan om registrering till oss får du betala kostnaden för registrering även om du sedan inte startar.

Första fakturan

När du skickat in en anmälan av livsmedelsverksamhet får du alltså en faktura på registreringsavgiften och efter att vi genomfört en livsmedelskontroll får du även ett beslut och en faktura gällande avgiften för kontrollen. Avgiften för registreringen betalas en gång. Avgiften för livsmedelskontroll betalas efter varje genomförd livsmedelskontroll.

Sanktionsavgift

Om du startar för tidigt eller startar en livsmedelsverksamhet utan att ha anmält den till oss bryter du mot lagen och kan få en sanktionsavgift på 2 500 - 75 000 kronor.

Ta över någon annans verksamhet

Om du ska ta över någon annans livsmedelsverksamhet ska du anmäla det för registrering hos kommunen. Du anmäler ägarbytet på samma sätt som om du skulle anmäla en helt ny verksamhet. Läs mer om hur du gör för att anmäla en livsmedelsverksamhet eller ansöka om godkännande längre upp på sidan.

Läs mer om att ändra eller överlåta en livsmedelsverksamhet.

Handläggning

Tänk på att en anmälan om registrering av livsmedelsanläggning ska komma in till kommunen senast 14 arbetsdagar innan verksamheten beräknas starta.

Handläggningen av en registrering av livsmedelsanläggning är cirka 14 arbetsdagar.

Gör så här:

Du registrerar en ny livsmedelsanläggning i vår e-tjänst Livsmedelsverksamhet - anmäla ny, ändra eller avsluta befintlig livsmedelsverksamhet.

Sidan uppdaterad 2024-02-29