Miljö- och hälsoskydd för företag och fastighetsägare

Varje kommun är skyldig enligt lag att se till så de verksamheter som finns i kommunen följer miljöbalken. I Östersunds kommun är det kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer som, på uppdrag av miljö- och samhällsnämnden, arbetar med tillsyn enligt miljöbalken.

Här kan du som företagare eller fastighetsägare läsa mer om hur kommunen arbetar med miljö- och hälsoskydd samt tillsyn inom området. Du kan också läsa mer om vilket ansvar du enligt miljöbalken har för att själv kontrollera din verksamhet (så kallad egenkontroll för verksamhetsutövare).

Du som äger en fastighet kan läsa mer om hur kommunen arbetar med till exempel störningar i boendemiljön och liknande, och vilket ansvar du själv har för din fastighet.

Har du synpunkter på vår verksamhet?

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Sidan uppdaterad 2022-08-24