Yrkesmässig hygienisk verksamhet

Du som vill starta en verksamhet med hygienisk behandling, en så kallad yrkesmässig hygienisk verksamhet, måste i vissa fall anmäla din verksamhet till miljö och hälsa, Östersunds kommun.

Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan vara till exempel tatuering, akupunktur, fotvård och piercing, men även massage och hårvård och annat.

Tänk på att det ofta är en fördel att kontakta oss redan när du börjar planera din verksamhet. Det är lättare att uppfylla hygienkraven genom att planera in dem från början och du slipper eventuell ombyggnation.

Om du ska starta hygienisk behandling i en lokal där det tidigare varit någon annan typ av verksamhet så kan du även kan behöva ansöka om till exempel bygglov för ändrad användning eller om ändring av detaljplanen.

Du kan alltid kontakta oss om du är osäker på vad som krävs i just ditt fall, eller om du har några andra frågor som rör krav på tillstånd eller anmälan. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Vilka verksamheter är anmälningspliktiga?​

Det finns tre typer av verksamheter som är anmälningspliktiga av hälsoskyddsskäl.

 • Så kallade skärande och stickande verksamheter - det är verksamheter som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg, rakkniv eller andra liknande skärnade eller stickande verktyg. Till exempel tatuering, piercing, öronhåltagning, fotvård, akupunktur, rakning om skärande verktyg såsom rakkniv används.
 • Bassängbad som är öppna för allmänheten
 • Alla typer av skolor, från förskola till gymnasium

Hur anmäler jag min verksamhet?​

För att anmäla din hygieniska verksamhet använder du e-tjänsten Anmäl hälsoskyddsverksamhet.

Tänk på att du ska skicka in ditt anmälan senast sex veckor innan du ska starta.

Om du är osäker på hur du ska fylla i e-tjänsten är du välkommen att kontakta oss.

Egenkontroll

Bedriver du yrkesmässig hygienisk verksamhet, oavsett om verksamheten är anmälningspliktig eller inte, ska du enligt miljöbalken ha den kunskap som behövs för att skydda människor och miljö mot olägenheter som till exempel smitta. Det innebär också att du själv är ansvarig för att kontrollera så att din verksamhet följer lagkraven i miljöbalken, inte medför hälsorisken samt på eget initiativ kontrollerar och åtgärdar brister och risker i verksamheten.

Egenkontrollen kan du bedriva som ditt eget kvalitetssystem för att förebygga och åtgärda eventuell negativ påverkan som din verksamhet har på människors hälsa och på miljön.

Läs mer på sidan Egenkontroll.

Kommunens tillsyn av yrkesmässig hygienisk verksamhet​

Östersunds kommuns hälsoskyddsinspektörer bedriver tillsyn på verksamheter som tatuerare, piercare, fotvårdare och andra hygieniska verksamheter.

Under våra inspektioner tittar vi bland annat på:

 • vilka rutiner du har för att förhindra smittspridning i verksamheten
 • hur du sköter instrument och redskap
 • hur din lokal är utformad
 • hur du byggt upp och dokumenterat din egenkontroll
 • hur din kemikalie- och avfallshantering fungerar

Mer information​

Socialstyrelsens webbplats finns allmänna råd, meddelandeblad och annan information om stickande och skärande hygieniska verksamheter:

 • yrkesmässig hygienisk verksamhet, allmänna råd (SOS FS 2006:4)
 • yrkesmässig hygienisk verksamhet, frågor coh svar
 • yrkesmässig hygienisk verksamhet — handbok om piercing, tatuering, fotvård, massage
Sidan uppdaterad 2024-06-05