Kyltorn

För att förebygga risken för spridning av legionella måste du anmäla om din verksamhet har ett kyltorn. De nya bestämmelserna infördes den 1 februari 2024.

Risk för spridning av legionella

Kyltorn som inte sköts på rätt sätt kan utgöra en risk för spridning av legionella. Även om antalet dokumenterade fall är relativt få kan ett utbrott drabba ett större antal människor om det inträffar.

Kommunen ansvar för tillsyn

Det är kommunerna som ansvarar för tillsynen av kyltorn och kommunerna har även ansvar att smittspåra vid utbrott av legionella. Ett av skälen till att anmälningsplikt för kyltorn införs är att för att underlätta för kommunerna vid smittspårning. Genom att kommunerna får veta var kyltornen finns får de även bättre förutsättningar för att bedriva förebyggande tillsyn coh förebygga smittspridning.

Egenkontroll

Du som ansvarar för en kyltornsanläggning (verksamhetsutövaren) ska lämna uppgifter om det till kommunen. Du är även skyldig att bedriva egenkontroll. Det innebär att du behöver kontrollera och sköta kyltornet för att minska risken för tillväxt av legionella bakterier.

Frågor och svar om anmälningsplikten för kyltorn (Folkhälsomyndigheten)

Hur anmäler jag ett kyltorn?

Kontakta miljö och hälsa på Östersunds kommun genom att mejla till miljoochhalsa@ostersund.se Eller ring till kommunens Kundcenter på 063-14 30 00 och be om att få prata med miljö och hälsa. Kontakta också oss om du är osäker på om det är ett kyltorn du har.

Kyltorn som var i drift innan den 1 februari 2024 har till den 31 december 2024 på sig att anmälas. Kyltorn som uppförts efter den 1 februari 2024 behöver vara anmälda senast den 31 juli 2024. Om du ska installera ett kyltorn efter den 31 juli 2024 behöver det anmälas till miljökontoret senast sex veckor i förväg.

Miljö och hälsa kommer inventera kyltorn i ett senare skede.

Vad är ett kyltorn?

Ett kyltorn är en anordning som används för att avlägsna överskottsvärme från en kylprocess där kylningen sker genom att det tillförs vatten till ett luftflöde på ett sätt som gör att aerosoler bildas.

Kyltorn kan användas för nedkylning av byggnader genom klimatanläggningar, eller för att kyla ned maskiner i industrier eller kraftverk.

Vad är legionella?

Legionellabakterier förökar sig i stillastående vatten och kan förorena vattenledningar, klimatanläggningar, duschar och bubbelpooler.

Bakterierna kan ge ett lindrigt influensaliknande symtom som kallas pontiacfeber. Den läker oftast av sig själv. Du kan också få en allvarlig lunginflammation som behöver behandlas med antibiotika. Mer information finns på 1177.se.

Sidan uppdaterad 2024-06-04