Hantera explosiv vara

Nästan all hantering av explosiva varor som dynamit, tänd­hattar, krut, ammunition och fyrverkerier kräver tillstånd. Till­ståndet söker du hos Räddnings­tjänsten Jämtland.

Innan du ansöker

Hantering av explosiva varor omfattar:

 • användning
 • förvaring
 • saluföring/överlåtelse
 • överföring av explosiva varor inom Sverige

Det är viktigt att hanteringen av explosiva varor sker på ett säkert sätt. En lag, en förordning samt en rad olika föreskrifter reglerar hur hanter­ingen ska vara ordnad.

I ett fåtal fall får du hantera explosiva varor utan tillstånd. När det är aktuell finns angivet på sidan 31 i handboken "Hantering av explosiva varor".

Hantering av explosiva varor – MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så mycket kostar det

Så lång tid tar det

När Räddningstjänsten tagit emot din ansökan återkopplar de till dig inom tre veckor. Skulle du ansökan sakna några handlingar kommer de be dig skicka in kompletteringar.

När ansökan är komplett börjar Räddningstjänsten att handlägga ärendet. De har i normalfallet tre månader på sig att fatta beslut men strävar efter att fatta beslut inom 5 veckor.

Tänk på följande

Olika typer av verksamheter behöver olika typer av tillstånd.

 • Tillstånd till användning av explosiva varor krävs för dig som ska använda explosiva varor.
 • Tillstånd till förvaring av explosiva varor krävs för dig som har förråd och vill förvara explosiva varor.
 • Tillstånd till saluföring/överlåtelse (tidigare kallat handel) med explosiva varor krävs för sig som saluför eller på annat sätt lämnar vidare explosiva varor ­– till exempel en vapenhandlare som säljer ammunition.
 • Tillstånd till överföring av explosiva varor inom Sverige behövs för dig som köper explosiva varor. Tillståndet behöver du för att kunna flytta varorna från säljaren till ditt förråd eller arbetsplats (om varorna ska förbrukas samma dag). Det är alltså mottagaren av de explosiva varorna som söker överförings­tillstånd. Överförings­tillstånd behövs inte för ammunition och pyrotekniska artiklar.

I samband med tillståndsansökan behöver du också ansöka om en före­stånd­are för hanteringen av explosiva varor. Före­stånd­aren ska god­kän­nas av Räddningstjänsten Jämtland.

Tillsammans med ansökan bifogar du dokument som styrker före­stånd­arens kompetens och lämplighet. Detta kan till exempel vara en merit­för­teck­ning eller utbild­nings­intyg. Vid prövningen kommer Räddningstjänsten också att begära utdrag ur Polisens misstanke- och belast­nings­register.

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta Räddningstjänsten Jämtland på 063-14 80 00 eller info@rtjamtland.se

Detta händer sen

När Räddningstjänsten tagit emot din ansökan återkopplar de till dig inom tre veckor. Skulle din ansökan sakna några handlingar kommer de be dig skicka in kompletteringar. I vissa fall gör Räddningstjänsten även plats­besök för att se hur ni har tänkt ordna hanteringen.

När ansökan är komplett börjar Räddningstjänsten att handlägga ärendet. De har i normalfallet tre månader på sig att fatta beslut men strävar efter att fatta beslut inom 5 veckor.

Räddningstjänsten kommer att skicka ärendet på remiss till andra myndig­heter – exempelvis Polismyndigheten, för att de ska kunna yttra sig. Räddningstjänsten begär också utdrag ur Polisens misstanke- och belastningsregister för såväl sökande som föreståndare.

När Räddningstjänsten fått svar från myndigheterna fattar de beslut och med­­delar dig. Ett beviljat tillstånd kan vara förenat med vissa villkor. Ett av de vanlig­aste villkoren är att du inte får påbörja hanteringen förrän Rädd­nings­­tjänsten hunnit inspektera anläggningen.

Tillståndet är alltid tidsbegränsat. Hur lång tid tillståndet gäller beror på olika faktorer.

Räddningtjänsten Jämtland har också tillsynsansvaret för hanteringen av explosiva varor.

Övrigt att tänka på

Övriga tillstånd som du kan behöva söka

Du söker tillstånd hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om du ska hantera explosiva varor enligt följande:

 • tillverkning, bearbetning, destruktion, underhåll och återvinning
 • hantering som sker i anslutning till tillverkning, bearbetning, destruktion, underhåll och återvinning
 • import
 • gränsöverskridande överföring

Sök tillstånd för explosiva varor hos Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ska du avfyra fyrverkerier eller spränga söker du tillstånd hos Polisen:

Några övriga tillstånd som du också kan behöva söka om du ska:

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-06-08