Hantera avfall

Äger du som företagare en fastighet ska du också ha ett sop­abonne­mang hos kommunen. Kommunen hämtar restavfall och matavfall.

Börja i god tid

Från att vi tagit emot beställningen tar det en vecka innan du får kärlen levererade.

Det är också du som fastighetsägare som ansvarar för att det finns plats och utrymme för avfalls­hanteringen och att sopbilen tar sig fram till soporna.

Behöver du bygga ett nytt soprum kan du använda kommunens handledning med tips vid byggande av soprum. Följer du den så blir det lätt för dig att sortera avfallet och lätt för oss att hämta avfallet.

Tips vid byggande av soprum Pdf, 904 kB.

Så mycket kostar det

Kostnaden beror på hur många och stora kärl för restavfall och matavfall du behöver.

Sopavgifter

För restavfallet betalar du dels en grundavgift och sen en avgift per tömning. Matavfallet betalar du däremot en fast årskostnad för.

För restavfallet kan du välja kärl som rymmer från 190 liter upp till 660 liter. För matavfallet kan du välja kärl som rymmer från 140 liter upp till 190 liter.

Vi kan också erbjuda tömning av bottentömmande behållare. Men sådan behållare köper du själv och installerar.

Så lång tid tar det

Från att vi tagit emot beställningen tar det en vecka innan du får kärlen levererade.

Tänk på följande

Hyr du lokaler bör du avtala med din hyresvärd om hur sophanteringen i fastigheten ska fungera.

I lokaler där det finns toalett och lunchrum uppstår det sopor. I Östersunds kommun ska matavfallet sorteras ut från restavfallet och förpackningarna ska sorteras för sig. Det kräver plats för minst två tunnor – en till restavfall och en till matavfall. Sen tillkommer eventuellt kärl för förpackningarna.

Förpackningar ska lämnas till återvinning. Du lämnar dina källsorterade förpackningar till entreprenör som kan ta hand om dem eller tecknar avtal med entreprenör för kärl och hämtning.

Sortera sopor på jobbet

Om din verksamhet delar kärl för förpackningar med hushåll så ska du anmälda det till kommunen.

Samlokalisering

Skicka in din beställning

Kontakta Kundcenter på 063-14 30 00 eller mejla till kundcenter@ostersund.se för information, samråd och beställning.

Detta händer sen

Kommunen levererar överenskommen utrustning till den plats vi kommit överens om. Därefter tömmer vi behållarna så ofta som vi kommit överens om.

Övrigt att tänka på

Övriga tillstånd som du kan behöva söka

Här följer tips på några tillstånd som du också kan behöva söka om du ska:

Sidan uppdaterad 2024-04-08