Fristående förskola och familjedaghem

Enskilda får starta förskola/fritidshem och annan pedagogisk omsorg. Om du är intresserad av att starta fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg och vill ha mer information vänder du dig till Kundcenter, 063-14 30 00.

Om verksamheten bedöms uppfylla kvalitetskraven, ska kommunen godkänna ansökan och ge bidrag.

Dokument inför tillsyn

Kommunen ska genomföra tillsyn på samtliga fristående förskolor. Tillsynen sker i fyra steg:

  1. Dokumentgranskning
  2. Tillsynsbesök på förskolan
  3. Intervju med huvudman/rektor och förskollärare
  4. Beslut efter tillsyn

Inför tillsynen finns fyra dokument som verksamheten behöver:

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-09-23