Samlokalisering

Samlokaliserade verksamheter kan anmäla sig

Från januari 2024 tar kommunerna över ansvaret för att samla in förpackningar från förpackningsproducenterna. Det gäller hushållens förpackningar och förpackningar från de verksamheter som delar kärl för återvinning med hushåll.

Verksamheter som delar kärl för insamling av förpackningar med hushåll ska anmäla det till kommunen.

Anmäl verksamheten här.

Vad gäller för verksamheter som inte är samlokaliserade?

Verksamheter som inte delar sopkärl med hushåll berörs inte av denna ändring utan samma regler gäller som idag. Förpackningar kan hämtas av entreprenör eller lämnas på företagsåtervinningscentralen hos Lundstams Återvinning AB i Lugnvik.

Sidan uppdaterad 2023-12-21