Faktura, avgifter och regler

Det är kommunens ansvar att hämta avfall från hushållen och det kan kommunen ta ut avgift för. Och det är kommunfullmäktige som beslutar om avgifterna och reglerna. Här kan du läsa reglerna, den så kallade renhållningsordningen, avfallstaxan och hitta dina sidor.

Avgifter för avfallshantering

Alla betalar en grundavgift. Till grundavgiften tillkommer hämtnings­avgiften. För restavfall till förbränning betalar du för varje tömning och för matavfallet är det en avgift för hela året - så ställ ut matavfallstunnan ofta. Du som valt hemkompostering betalar ingen hämtningsavgift för matavfall.

Undrar du över fakturan? Se Fakturan för VA, sopor och slamtömning

Taxan är fastställd av kommunfullmäktige och gäller från den 1 januari 2024. Moms är inräknad i alla avgifter.

Avgifter för avfall i villahushåll

Tabell över avgifter för villahushåll

Avgift

Kostnad, inklusive moms

Grundavgift för en och tvåbostadshus

1 240 kr/år


+ hämtningsavgift


Restavfall till förbränning: 140 liters kärl *

86 kr/tömning

Restavfall till förbränning: 190 liters kärl = standardstorlek

96 kr/tömning

Restavfall till förbränning: 370 liters kärl

126 kr/tömning

Matavfallskärl**

595 kr/år

 

* Vi fasar ut 140-literskärlen för restavfall kostnadsfritt i samband med ägarbyten och nya abonnemang.
** Matavfall hämtar vi alltid varannan vecka.

Gemensamma sopkärl för villahushåll - på uppsamlingsplats

Tabell över avgifter för gemensamma sopkärl


Avgift

Kostnad, inklusive moms

Grundavgift

1 240 kr/årAvgifter för gemensamma sopkärlAvgift

Del i gemensamma sopkärl: Restavfall till förbränning och Matavfall

1 320 kr/år

Del i gemensamma sopkärl för hemkomposterare. Endast Restavfall till förbränning

835 kr/årAvgifter för Norderön

Tjänsten är bara tillgänglig på Norderön. Hämtning sker i 210 liters säckar för restavfall och kärl med lock som är ca 40 liter för matavfall.
Avgift

Kostnad, inklusive moms

Grundavgift, permanentboende1 240 kr/år
Grundavgift, fritidshus säsongshämtning v 20 - 37

360 kr/år

+ Hämtningsavgift:
Restavfall till förbränning. Hämtning 26, 12, 6 eller 1 gång per år96 kr/hämtning

Matavfall - helår, var 14:e dag

295 kr/år

Matavfall - sommarhämtning v 20 - 37, var 14:e dag

110 kr/sommar

 

Avgifter fritidshus

Avgifter fritidshus säsongshämtning v. 20 - v. 37:
Avgift

Kostnad, inklusive moms

Grundavgift:360 kr/år
+Hämtningsavgift: 

Restavfall till förbränning, kärl 140 liter*

86 kr/tömning

Restavfall till förbränning, kärl 190 liter96 kr/tömning
Matavfallskärl216 kr/år

Gemensamma sopkärl på uppsamlingsplats - säsongshämtning perioden v 20 - 37:
Avgift

Inklusive moms

Grundavgift360 kr/år
Del i gemensamma sopkärl: Restavfall till förbränning och Matavfall435 kr/år
Del i gemensamma sopkärl för hemkomposterare. Endast restavfall till förbränning260 kr/år

* Vi fasar ut 140-literskärlen för restavfall kostnadsfritt i samband med ägarbyten och nya abonnemang.

Avgifter för flerbostadshus och verksamheter

För flerbostadshus är grundavgiften per lägenhet och år. Till grundavgiften tillkommer hämtningsavgiften som varierar beroende på hur ofta soporna hämtas, hur stora kärlen är och vilket avfall vi hämtar vid ert hus. Allt avfall hämtas enligt ett fast tömningsintervall.

Undrar du över fakturan? Se fakturan för VA, sopor och slamtömning

Grundavgift:

Grundavgifter för flerbostadshus och verksamheter
Benämning
Avgift
Grundavgift för lägenhet i flerbostadshus
720 kr/lägenhet och år
Grundavgift för specialbostad
120 kr/år
Grundavgift för verksamhet
830 kr/år


Specialbostäder betalar en grundavgift och får tillgång till återvinningscentralen

Specialbostäder betalar en grundavgift per lägenhet från och med 2024-01-01. I och med det får de boende i specialbostäder också tillgång till återvinningscentralen eller till auktorisationssystemet för hämtning av grovavfall.

Om man kommer med de boendes grovavfall i en företagsbil till återvinningscentralen så måste man ha föranmält det till återvinningscentralen.

Hämtningsavgifter: Restavfall till förbränning

Hämtningsavgifter för restavfall till förbränning för flerbostadshus. Pris är inklusive moms.
Kärlstorlek
Hämtningsfrekvens
Avgift
Kärl 140 l*
Enligt fast hämtningsschema
86 kr/hämtning
Kärl 190 l
Enligt fast hämtningsschema
96 kr/hämtning
Kärl 370 l
Enligt fast hämtningsschema
126 kr/hämtning
Kärl 660 l
Enligt fast hämtningsschema
174 kr/hämtning

* Vi fasar ut 140-literskärlen för restavfall och erbjuder kostnadsfritt byte till 190-literskärl istället.

Hämtningsavgifter: Matavfall

Samt före detta livsmedel som inte innehåller animaliska biprodukter

Kärlstorlek

var 14:e dag

1 gång/vecka

2 gånger /vecka

3 gånger/vecka

Extra hämtning

80 liter**

595 kr/år

1 330 kr/år

2 570 kr/år

3 860 kr/år

78 kr/hämtning

120 liter*

785 kr/år

1 750 kr/år

3 500 kr/år

5 250 kr/år

78 kr/hämtning

140 liter

785 kr/år

1 750 kr/år

3 380 kr/år

5 070 kr/år

78 kr/hämtning

190 liter

955 kr/år

2 100 kr/år

4 060 kr/år

6 085 kr/år

86 kr/hämtning

370 liter*

2 270 kr/år

4 565 kr/år

8 475 kr/år


112 kr/hämtning

* nya abonnemang tecknas inte.

** när 80-liters kärl behöver bytas ut kommer de att ersättas med 140 liters kärl. Vi anpassar antalet kärl och hämtningsintervall i samråd med kunden för att kostnaden inte ska öka.

Avgifter för hämtning av före detta livsmedel som innehåller animaliska biprodukter

Insamling och transport av animaliska biprodukter regleras av EU-lagstiftning.

Kärlstorlek

var 14:e dag

1 gång/vecka

2 gånger /vecka

3 gånger/vecka

Extra hämtning:

140 liter

1 120 kr/år

2 500 kr/år

4 820 kr/år

7 235 kr/år

145 kr/kärl

190 liter

1 360 kr/år

3 000 kr/år

5 790 kr/år

8 680 kr/år

145 kr/kärl

370 liter*

3 240 kr/år

6 510 kr/år

12 090 kr/år


160 kr/kärl

Framkörningsavgift

344 kr/tillfälle

Hämtningsavgifter: restavfall och matavfall i djupbehållare, eller bottentömmande behållare

Avgift för hämtning och behandling av restavfall till förbränning samt matavfall enligt fast hämtningsintervall
Behållarstorlek
Avgift inklusive moms
4.1 - 5 m³
526 kr/hämtning
3,1 - 4 m³
489 kr/hämtning
2,1 - 3 m³
452 kr/hämtning
1,1 - 2 m³
416 kr/hämtning
0 - 1 m³
380 kr/hämtning
Innersäck för restavfall och byte av innersäcken
115 kr/hämtning
Matavfall enligt fast intervall inklusive byte av innersäck 0,5 - 1,5 m³
356 kr/hämtning
Framkörningsavgift vid extra hämtning
1 145 kr/tömning
Felsorterat avfall
1 145 kr/behållare

 

Restavfall till förbränning - container:

Avgift för tömning av container och behandling av avfallet. Kunden får själv hålla containern.
Restavfall till förbränning
Hämtningsavgift
+ Behandlingsavgift
Enligt fast tömningsintervall
515 kr/tömning
1 538 kr/ton
Extra/beställd tömning
1 145 kr/tömning
1 538 kr/ton
Felsorterat avfall
1 145 kr/behållare

 

Avgift för hämtning och behandling av avfall i lastväxlarflak

Hämtningsavgift och behandlingsavgift för avfall i lastväxlarflak
Tjänst
Avgift inklusive moms
Budad hämtning/fast intervall
1 145 kr/gång
Behandlingsavgift restavfall1 538 kr/ton
Felsorterat avfall
1 145 kr/behållare


Avgift för hämtning av förpackningar och returpapper

Hushållen kan själva lämna förpackningar och returpapper på återvinningsstationer.

Hämtningsavgift av förpackningar och returpapper
Tjänst
Avgift inklusive moms
Hämtning av förpackningar och returpapper i kärl (190-660 liter)
200 kr/tömning och behållare
Hämtning av förpackningar och returpapper i bottentömmande behållare*900 kr/tömning och behållare
Hämtning av förpackningar och returpapper i container (4-8 kubikmeter)
800 kr/tömning och behållare
Flerbostadshus sortering av förpackningar av papper, plast, metall, färgat och ofärgat glas får avdrag på avfallsfakturan
220 kr/hushåll och år

*det är fastighetsägaren som tillhandahåller och ansvarar för bottentömmande behållare.

Grovavfall

Hämtning av stora och tunga grovsopor. Hushållen kan själva lämna stort och tungt avfall på någon av återvinningscentralerna. Hushållen och fastighetsägare till flerbostadshus kan beställa hämtning av grovavfall av en godkänd entreprenör.
Avgiften täcker hämtningskostnaden. Entreprenören bestämmer kostnaden för hyra av behållare. Behandlingskostnaden täcks av grundavgiften.

Tjänst

Förklaring

Maxtaxa

Hämtning av skrymmande avfall

Trasiga saker som inte får plats i avfallskärlet eller är olämpligt att lägga där. Trasiga möbler, cyklar, mattor med mera.

1 500 kr/timma. Entreprenören bestämmer kostnad för hyra av behållare.

Ej återvinningsbart

Trasigt porslin, keramik, dricksglas och annat där materialet inte går att återvinna och som inte kan förbrännas, det är ej återvinningsbart.

1 500 kr/timma. Entreprenören bestämmer kostnad för hyra av behållare.

Trädgårdsavfall

Ris, grenar, löv och gräs. Även invasiva växter.

1 500 kr/timma. Entreprenören bestämmer kostnad för hyra av behållare.

Bygg och rivningsavfall

OBS: Den här tjänsten kan bara beställas av privatpersoner som själva byggt eller rivit. Trä, klinker, glas, gips...

1 500 kr/timma. Entreprenören bestämmer kostnad för hyra av behållare.

 

Hämtning av farligt avfall och elavfall

Hushållen kan själva lämna sitt farliga avfall och sitt elavfall kostnadsfritt på återvinningscentralerna, eller i något miljöskåp.

Hushållen och fastighetsägare till flerbostadshus kan beställa hämtning av farligt avfall och smått elavfall.

Farligt avfall max 10 kg och inte mer volym än två papperskassar.

Avgift för hämtning av farligt avfall och elavfall

Tjänst

Avgift inklusive moms

Farligt avfall och smått elavfall, max 10 kg,

ska rymmas i motsvarande två papperskassar

maxtaxa 600 kr / tillfälle

Skrymmande elavfall

maxtaxa 1500 kr / timma


Övriga avgifter, hushåll och företag

Avgifterna anges med moms.

Framkörningsavgift extra hämtning restavfall

Vid extra hämtning av restavfall tar vi ut en framkörningsavgift. Till det kommer avgiften för tömning av kärlet.

Tjänst

Avgift

Framkörningsavgift vid extra hämtning av restavfall.


344 kr/tillfälle + tömningsavgiften

för kärlet

Kärlstorlek

Avgift

Total kostnad vid extratömning av ett kärl

Kärl 140 l*

86 kr/hämtning

430 kr/tillfälle och ett kärl

Kärl 190 l

96 kr/hämtning

440 kr/tillfälle och ett kärl

Kärl 370 l

126 kr/hämtning

470 kr/tillfälle och ett kärl

Kärl 660 l

174 kr/hämtning

518 kr/tillfälle och ett kärl

 • Vi fasar ut 140-literskärlen för restavfall kostnadsfritt i samband med ägarbyten och nya abonnemang.

Framkörningsavgift extra hämtning av matavfall

Vid extra hämtning av matavfall tar vi ut en framkörningsavgift. Till det kommer avgiften för tömning av kärlet. En tömningsavgift per kärl.

Tjänst

Avgift

Framkörningsavgift vid extra hämtning av matavfall.

344 kr/tillfälle

80 liters eller 140 liters kärl - extra hämtning

78 kr/tömning

Byte av kärl

Byte av kärl till en annan storlek, för slitage för yttre påverkan

Tjänst

Avgift inklusive moms

Byte av kärl till annan storlek

275 kr/kärl

Byte av storlek i samband med ägarbyte (inom en månad)

0 kr

Byte av kärl på grund av kärlets ålder och normala slitage

0 kr

Byte av kärl på grund av yttre påverkan

710 - 3 415 kr/kärl beroende på kärlets storlek

Överfullt och felsorterat

Extra avgifter vid fel

Tilläggsavgift

Kostnad

Överfullt sopkärl

230 kr/kärl

Felsorterat avfall

230 kr/kärl

Utökad service, lång dragväg och service:

Lång dragväg

Avståndet mellan sopkärlen och sopbilens uppställningsplats får inte vara längre än 5 meter vid villor och 10 meter vid flerbostadshus. Där sopkärlen töms av sidlastande bil ska sopkärlen stå inom räckhåll för sopbilen - 1,5 m från vägkanten.

Dragväg, backning och utökad service, avgift med moms.

Dragväg/backning

Avgift inklusive moms

<10 meter (gäller enbart en och tvåfamiljshus)*

16 kr/kärl och hämtning

11 - 20 meter

32 kr/kärl och hämtning

21 - 30 meter

65 kr/kärl och hämtning

31 - 50 meter

162 kr/kärl och hämtning

*Om du är förhindrad att dra fram dina sopkärl på hämtdagen; det kan vara funktionsvariation, skada eller sjukdom kan vi hjälpa till att dra fram kärlen och ställa tillbaka dem efter tömning.

Läs mer om utökad service

Oförutsedda händelse kostar 795 kr/timme

Avgiften används om till exempel om vi måste vänta för att kunna hämta soporna, vi hjälper till vid städning av överfulla grovsoprum eller liknande.

Tilläggsavgift stora behållare

Tilläggsavgift för felsortering i bottentömmande behållare, container eller lastväxlarflak.

Tilläggsavgift felsortering

Avgift inklusive moms

Felsorterade sopor* extra avgift per behållare

1 145 kr/behållare

*grava felsorteringar som farligt avfall, vanliga soppåsar eller restavfall i behållare för matavfall.

Latrin

Avgifter för latrin i tunna

Avgift


Kostnad, inklusive moms

Lämna tunna på Gräfsåsen för behandling

285 kr/styck

Köp ny latrintunna på Gräfsåsen

125 kr/styck

Utkörning av ny tunna (avgift för tunna tillkommer)

575 kr/gång

Hämtning av full tunna (behandlingsavgift tillkommer)

575 kr/gång

Beställning av tömning latrin med sugbil, t ex baja maja

maxtaxa 1 500 kr/timma,
behandlingskostnad max 500 kr/kubikmeter


Fettavskiljare

Beställ tömning av fettavskiljaren av en godkänd entreprenör.

Tjänst


Avgift

Tömning av fett från fettavskiljare

Max 1 500 kr/timma

Behandlingskostnad

1 871 kr/ton


Avgifter för slamtömning, enskilt avlopp

Taxan är fastställd av kommunfullmäktige och gäller från den 1 januari 2024. Moms är inräknad i alla avgifter.

Avgifter för slamtömning av trekammarbrunn:

Trekammarbrunn

Avgifter

Ordinarie tömning av slamavskiljare (en ordinarie tömning per år)

1 500 kr

Extratömning av slamavskiljare/minireningsverk - inom 10 arbetsdagar

2 550 kr

Extratömning av slamavskiljare/minireningsverk- senast kl 18:00 dagen efter beställning

4 300 kr

Bokad tömning av slamavskiljare/minireningsverk förmiddag eller eftermiddag

4 300 kr


Avgifter för slamtömning av sluten tank:

Sluten tank

Avgifter

Ordinarie tömning eller inom 10 arbetsdagar

1 905 kr

Extratömning - senast 18:00 dagen efter beställning

4 300 kr

Bokad tömning förmiddag eller eftermiddag

4 300 kr


Övriga avgifter för slamtömning:

Övriga avgifter

 Avgifter

Bomkörning (Tillägg vid hinder i vägen som omöjliggör tömning)

705 kr

Slamvolym över 3 m³*

575 kr/m³

Tömning av slamavskiljare med volym större än 10 m³

995 kr/timma

Slangutdrag utöver 25 meter, pris per 10 m

145 kr/10 meter slang

Dubbelbemanning vid arbetsmiljöproblem som kan lösas genom dubbelbemanning t. ex. tunga lock, lång slangdragning, skymd backning.

365 kr/tillfälle

* Vid ordinarie tömning samt extratömning ingår 3 m³ slam. I de fall slamvolymen överstiger 3 m³ tas extra avgift ut.

Fakturan för VA, sopor och slam­tömning

När kommer fakturan?

Grundregeln är att kunder med en årskostnad för sopor, slamtömning och VA som understiger 12 000 kr får fakturan en gång per kvartal. Kunder med en årskostnad som överstiger 12 000 kr får sin faktura varje månad. Villahushåll tillhör oftast första kategorin medan företag och flerbostadshus oftast tillhör den andra.

Vi skickar inte ut fakturor där summan slutar på mellan -150 och +150 kronor. I dessa fall kommer beloppet att läggas på nästa faktura istället. Det kan betyda att fakturan gäller för en längre tidsperiod än din vanliga fakturafrekvens.

Villahushåll

Till de flesta villahushåll skickar vi en faktura varje kvartal. Fakturan skickas ut i slutet av februari, maj, augusti och november. Den förfaller alltid den sista mars, juni, september, och december.

Till fakturan kommer ofta en bilaga med bland annat information om öppettiderna på återvinningscentralerna när det är helger. Det kan också vara tips och trix av olika slag både för avfall, slam, vatten och avlopp.

Bilaga till februari månads faktura: VA-taxan är omgjord och öppettider under helgerna på återvinningscentralerna Pdf, 78.1 kB.

Bilaga till november månads faktura: Öppettider på återvinningscentralen i Odenskog vintertid. Pdf, 523.4 kB.

Bilaga till maj månads faktura: Midsommar, kretskort och förpackningar Pdf, 113.8 kB.

Bilaga till februari månads faktura: Öppettider på återvinningscentralen i Odenskog sommartid. Pdf, 211.6 kB.

Flerbostadshus och företag

Dessa kunder tillhör oftast kategorin med en årskostnad som överstiger 12 000 kr och får sin faktura varje månad. Fakturan ska betalas den sista i den månad tjänsterna avser.

Fritidshusägare

För fritidshus kommer fakturan två gånger per år; i slutet av maj och november.

Har du förlagt eller åkt ifrån fakturan?

Om du inte har tillgång till din faktura när du ska betala den, kan du kontakta oss så får du kopia eller fakturauppgifter. Ring eller beställ fakturakopia här

Avgifter om du inte betalat i tid

Har du varit sen med betalningen tar vi ut avgifter.

Påminnelseavgift

Har du glömt att betala fakturan skickar vi en påminnelse cirka åtta dagar efter förfallodagen och vi tar ut 60 kr i påminnelseavgift.

Inkassokrav

Inkassokrav skickas tidigast 16 dagar efter förfallodagen. Vi tar ut en avgift på 180 kr på nästa faktura. Om du inte betalar trots inkassokrav, så går fakturan vidare till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Vattenabonnenter riskerar också att få sitt vatten avstängt. Vi hanterar krav enligt §5 i Inkassolagen.

Dröjsmålsränta

Vi tar ut dröjsmålsränta från den dag betalning skulle ha skett fram tills dess att fakturan är betald. Räntan tar vi ut på nästa faktura. Vi hanterar dröjsmålsränta enligt §6 i Räntelagen med gällande referensränta + 8%.

E-faktura

Vill du slippa få pappersfakturor med posten och istället få elektroniska fakturor? Om du är ansluten till en internetbank kan du betala med E-faktura. Det är ett enkelt sätt att betala dina fakturor på. E-fakturorna skickas endast elektroniskt, direkt till din internetbank. Du kan kombinera E-faktura med autogiro. Här finns information om hur du anmäler dig till e-faktura.

Faktura till digital brevlåda

Du som inte har e-faktura och som har anmält dig till en digital brevlåda, t ex Kivra eller Min myndighetspost får din faktura till din digitala inbox. I vissa fall kan du betala fakturan direkt härifrån.

E-postfaktura

En E-postfaktura är en annan typ av elektronisk faktura som kommer till din e-postbrevlåda. Den kan du betala via din internetbank eller på annat sätt. Anmäl direkt till oss om du vill ha en E-postfaktura. Du kan kombinera E-postfaktura med autogiro.

Autogiro

Vill du betala din faktura via autogiro? Då dras beloppet automatiskt från ditt konto på rätt dag. Autogiro kan kombineras med E-faktura eller E-postfaktura. Här finns beskrivning på hur du lämnar medgivande till autogiro via banken. Om det inte går så kan du lämna medgivande via kommunens e-tjänst.

Vi kan också skicka en blankett - det tar längre tid, men ring i så fall till kundcenter 063 - 14 30 00

Kostnaden för sophämtning kommer på en gemensam faktura från Östersunds kommun tillsammans med kostnaderna för eventuellt vatten, avlopp och slamtömning.

Mina sidor - för att ändra och kolla fakturan

mina sidor kan du ta del av och hantera abonnemang, avläsningar, fakturor, reklamationer och sophämtning.

­Renhållningsordning - styrdokument för avfall

Alla kommuner måste, enligt lagstiftningen, ha en Renhållnings­ordning som består av Lokala föreskrifter och en Avfallsplan. I Östersund är planen uppdelad i ett Program för avfall och en Strategi för avfall.

Nedan finns Renhållningsordningen i sin helhet beslutad av kommunfullmäktige den 7 februari 2019.

Program för avfall 2019-2028

Program för avfall 2019-2028 är ett program för alla i Östersund som köper saker och som slänger saker.

Syftet med programmet är att vi i Östersund ska minska mängden avfall och avfallets farlighet för hälsa och miljö. Programmet anger både hur kommunen ska arbeta med sina egna avfallsströmmar och hur kommunen ska styra hushållen och verksamheterna i Östersund till att minska avfallsmängderna och avfallets farlighet.

Målbild 2028

Vi i Östersund ger upphov till väldigt lite sopor och nästan inget miljöfarligt avfall. Soporna sorterar vi där de uppstår och vi återbrukar eller återvinner så mycket som möjligt - vi tar avfallstrappan!

Ställningstaganden

Kommunen har gjort ställningstaganden för fyra prioriterade områden som ska bidra till att nå målbilden.

 1. Vi ska ta ansvar för våra sopor
 2. Vi ska minska sopornas farlighet
 3. Vi ska återvinna mer material
 4. Vi ska förebygga att sopor uppstår

Läs programmet i sin helhet:

Program för avfall - om förebyggande och hantering av avfall, Östersunds kommun 2019-2028 Pdf, 9 MB.

Bilaga 1: Bakgrund Pdf, 577.2 kB.
Innehåller en beskrivning av Östersund, hur avfallsorganisationen ser ut i kommunen samt vilken lagstiftning och vilka riktlinjer som ligger till grund för styrdokumenten för programmet och strategin.

Bilaga 2: Uppföljning av förra avfallsplanens mål och åtgärder Pdf, 842.4 kB.

Bilaga 3: Nulägesbeskrivning Pdf, 1.4 MB.
Innehåller statistik över insamlat avfall i kommunen; både det som kommunen men även andra aktörer har samlat in.

Bilaga 4: Anläggningar för återvinning och bortskaffande Pdf, 201.2 kB.
En lista på aktiva anläggningar i kommunen, som hanterar avfall; både kommunens egna och andra aktörers.

Bilaga 5: Nedlagda deponier Pdf, 334.6 kB.
En lista på nedlagda soptippar i kommunen; både kommunens egna och andra aktörers.

Bilaga 6: Behovsbedömning Pdf, 632.4 kB.
En analys av programmets och strategins konsekvenser för miljön.

Bilaga 7: Arbetet med de nya styrdokumenten Pdf, 591.9 kB.
En beskrivning av hur programmet och strategin har tagits fram.

Strategi för avfall 2019-2022

Strategi för avfall 2019-2022 är en strategi för alla i Östersund som köper saker och slänger saker. Strategin utgår från Program för avfall men har ett kortare tidsperspektiv. Den talar om vad kommunen ska göra de närmaste åren för att uppnå målbilden - se ovan.

Så här ska vi gå tillväga

Detta arbetssätt ska genomsyra arbetet med avfallsminimering:

 • Kommunen ska vara ett föredöme och gå först i avfallstrappan
 • Det ska vara lättast att göra rätt
 • Enkelt, tydligt och tillgängligt för alla

Strategiområden

Kommunen har tagit fram fyra strategiområden som motsvarar ställningstagandena i Program för avfall - se ovan. De fyra strategiområdena talar om, på ett mer konkret sätt, vad vi i Östersund behöver göra för att uppnå målbilden och vad kommunen ska göra för att underlätta för oss alla att nå målbilden.

 1. Vi ska ta ansvar för våra sopor
  Vi i Östersund ska inte slänga allt i samma soptunna utan vi ska sortera alla våra sopor. Och inget skräp ska hamna på marken. Då får också de som arbetar med insamling av sopor en bra arbetsmiljö.

  Som förebild kan kommunen påverka mångas attityder och beteenden. Det ska vara tydligt för medarbetare, brukare och besökare att kommunen tycker att det är viktigt att vi går uppåt i avfallstrappan. Här krävs kunskaper och tillgängliga sorteringsställen.

  Kommunen ska underlätta för alla genom att ha tillgängliga och lättbegripliga insamlingssystem för de sopor som kommunen ansvarar för insamlingen av.

  Nedskräpning är ett annat område som kräver förändringar i attityder och beteenden. Här ska kommunen arbeta långsiktigt med förebyggande insatser.

 2. Vi ska minska sopornas farlighet
  Vi i Östersund ska välja miljövänliga produkter; då uppstår inget miljöfarligt avfall. Och i den mån det ändå uppstår ska det sorteras rätt.

  Här krävs kunskaper om vad som är miljöfarligt avfall, liksom kunskaper om alternativ till miljöfarliga produkter. Här ska kommunen gå före genom att öka kunskaperna hos
  medarbetarna, se över de egna inköpen och se till att det finns tillgängliga sorteringsställen.

  Kommunen ska också arbeta för att hushållen har god tillgång till sorteringsställen för miljöfarligt avfall. Vid kontakt med verksamheter har kommunen möjlighet att informera om miljövänliga alternativ.

 3. Vi ska återvinna mer material ur våra sopor
  Alla sopor som går att återvinna till nytt material att göra nya produkter av, ska vi i Östersund sortera ut och lämna till återvinning. Det här är det tredje trappsteget i avfallstrappan.

  Det ska finnas lättillgängliga sorteringsställen på alla platser där sopor uppstår. Kommunens anordningar för sopor, från papperskorgarna i personalrummet och skräpkorgarna på Östersund Arena till återvinningscentralerna, ska ge goda förutsättningar för sopsortering.

  Kommunen ska verka för att fler insamlade avfallsslag, som exempelvis textilier, plast, gips och fett går till återvinning.

  Kommunen har en biogasstrategi som säger att vi ska göra biogas för fordon av matavfallet. Här behövs ett beslut, enligt biogasstrategin, inom en rimlig tidsrymd.

 4. Vi ska förebygga att sopor uppstår
  Om vi i Östersund låter bli att köpa nya produkter så får vi inte så mycket sopor heller. Vi ska i alla fall inte köpa saker med så kort livslängd att de blir sopor med en gång. Det här är det fjärde och femte trappsteget i avfallstrappan.

  Kommunens alla verksamheter ska se över sina egna avfallsströmmar; som exempelvis möbler och mat. Gör kommunen rätt inköp och slänger kommunen rätt saker? Här gäller det att överväga; ge bort istället för att slänga, köpa begagnat istället för att köpa nytt, hyra istället för att köpa och köpa saker i rätt mängd och med lång livslängd.

  Kommunen ska också stimulera hushållen och företagen att återbruka och handla hållbart.

Förslag till åtgärder

Till strategin finns en bilaga med förslag på konkreta åtgärder.

Strategi om avfall - om förebyggande och hantering av avfall Pdf, 7.6 MB.
Östersunds kommun 2019 - 2022 Pdf, 7.6 MB.

Bilaga 1: Förslag på aktiviteter till kommunens verksamheter Pdf, 6 MB.

Strategin med dess strategiområden ska ligga till grund för nämnderna när de sätter upp nämndsmål för avfall och de ska, i sin tur, ligga till grund för förvaltningarnas handlingsplaner. Först i och med dessa dokument är avfallsplanen komplett.

Lokala föreskrifter för avfall

Lokala föreskrifter för avfall talar om hur var och en ska sortera sina sopor i Östersunds kommun. Där kan du också läsa om hur sophämtning och slamtömning i kommunens regi ska gå till och vilka regler som gäller för det.

Lokala föreskrifter för avfall

Sidan uppdaterad 2024-04-15