Särskilt värdefulla byggnader Östersund centrum 1800-tal

Här hittar du bilder på de byggnader från 1800-talet i Östersunds centrum som vi bedömt som kulturhistoriskt värdefulla.

Särskilt värdefulla byggnader

Särskilt värdefulla byggnader får inte förvanskas, vilket betyder att man inte får ändra på byggnaden varken in- eller utvändigt.

Att en byggnad har Klass A innebär att förvanskningsförbud enligt plan- och bygglagen gäller. Byggnaden har ett så högt värde att rivningsförbud/skyddsbestämmelser bör övervägas vid upprättande av ny detaljplan.

De byggnader som är märka med (q) har rivningsförbud eller skyddsbestämmelse i detaljplan.

Särskilt värdefulla byggnader 1800-tal Klass A

Tegelbyggnad i fyra våningar med vita detaljer, fönster med mörka spröjs och svart tak,Förstora bilden

Kvarter ABC-boken 3. 1893. Södra skolan. Arkitekt Adolf Kjellin. Påbyggd 1914. Rådhusgatan 35.

Trähus i tre våningar i gul panel. Vita detaljer, vita fönster med spröjs.Förstora bilden

Kvarter Auditören 3. 1800-tal, hitflyttad 1866. Köpmangatan 14.

Hörnbyggnad i tre våningar, Träfasad i gult. Orange tegeltak med takkupor. Fönster med vita spröjs.Förstora bilden

Kvarter Barberaren 1. 1880 (q). Storgatan 21.

Hörnbyggnad i tre våningar i ljusgrön träpanel med mörkgröna detaljer. Fönster med mörkgröna spröjs.Förstora bilden

Kvarter Barberaren 5. 1883 (q). Storgatan 25.

Byggnad i tre våningar i ljusgrön, liggande träpanel med vita detaljer. Rött tak med två skorstenar. Skyltfönster på bottenvåningen.Förstora bilden

Kvarter Barberaren 5. 1877 (q). Biblioteksgatan 9.

Byggnad i liggande trä, röd målad med mörka trädörrar och rött plåttak.Förstora bilden

Kvarter barberaren 6. 1800-tal (q). Smithens gård. Loftbod troligen flyttad från Norge. Storgatan 23.

Ljusgrå byggnad i liggande träpanel med vita detaljer. Fönster med vita spröjs.Förstora bilden

Kvarter Boktryckaren 1. 1912 (q). Biblioteksgatan 6A.

Byggnad i rött tegel i två våningar med bruna detaljer.Förstora bilden

Kvarter Boktryckaren 1. 1882 (q). Biblioteksgatan 8.

Beige sten hus med gröna fönster och grönt plåttak.Förstora bilden

Kvarter Boktryckaren 1. 1884 (q). Gustingården. Biograf/gårdshus 1914. Storgatan 34 A-B.

Tvåvåningshus i rosa liggande träpanel med vita knutar och vita fönster med bruna spröjs och svart plåttak.Förstora bilden

Kvarter Boktryckaren 1. 1850-60-tal (q). Melandersgården. Biblioteksgatan 6 B.

Trevånings hus i röd puts med ljusröda detaljer och rött plåttak med takkupor. Förstora bilden

Kvarter Boktryckaren 1. 1882 (q). Strandbergsgården. Storgatan 32.

Två våningsbyggnad i röd puts med vita detaljer, svart plåttak. Fönster med många små rutor och vita spröjs på våning 2 och skyltfönster på våning 1.Förstora bilden

Kvarter Boktryckaren 4. 1890. Ombyggd 1927 (q). Före detta Sundsvalls Enskilda Bank.

Byggnad i två våningar i ljusgrå, liggande panel. Vita fönster med vita spröjs. Svart plåttak.Förstora bilden

Kvarter Boktryckaren 5. 1882 (q). Postgränd 5.

Trähus i två våningar i ljusgrå stående panel med vita knutar och detaljer. Fönster med svarta spröjs och svart ytterdörr.Förstora bilden

Kvarter Boktryckaren 5. 1860-tal (q). Gårdshus, stod vid gatan till 1881. Postgränd 5.

trähus i tvåningar i ljusgrå liggande panel, vita knutar och detaljer. Svarta fönster med spröjs och svart ytterdörr.Förstora bilden

Kvarter Boktryckaren 5. 1882 (q). Gårdshus. Postgränd 5.

trähus i två våningar i liggande, ljusgrå panel. Vita knutar och detaljer. Svarta fönster och spröjs.Förstora bilden

Kvarter Boktryckaren 6. 1850-tal (q). Bergska gården. Köpmangatan 41.

Haren 6 - Bostadshus i två våningar med röd puts och blåa dörrar.Förstora bilden

Kvarter Boktryckaren 6. 1850-tal (q). Före detta drängstuga, stall, vagnsbod, dass. Köpmangatan 41 B.

trähus i två våningar i beige liggande panel med vita knutar och detaljer. Balkong och veranda med mycket snickarglädje i vitt. Rött plåttak.Förstora bilden

Kvarter Borgmästaren 5. 1880-tal (q). Strandgatan 24 A.

Trähus i tre våningar i beige liggande panel med vita detaljer. Vita fönster med vita spröjs. Rött plåttak.Förstora bilden

Kvarter Borgmästaren 5. 1887 (q). Arkitekt Edvard Runeberg. Köpmangatan 54.

Uthus i trä i två våningar, röd stående panel, gula dörrar och vita fönster med många rutor med vita spröjs.Förstora bilden

Kvarter Borgmästaren 5. 1880 (q). Uthus.

Trähus i tre våningar i beige, liggande panel med vita fönster med spröjs och vita och detaljer. balkong och veranda med snickarglädje. Förstora bilden

Kvarter Borgmästaren 6. 1880-tal (q). Strandgatan 24 B.

Gult hus i två våningar med liggande panel och vita fönster med vita spröjs.Förstora bilden

Kvarter Borgmästaren 6. 1850 och 1910 (q). Köpmangatan 56 A-B.

Träbyggnad i två våningar i ljusgul liggande panel, vita detaljer, vita fönster med gråbruna spröjs. Grått plåttak.Förstora bilden

Kvarter Bryggaren 4. 1863 (q). Hel gårdsmiljö från 800-talet. Köpmangatan 32.

Mården 4 - Hus i beige puts med ljusgröna fönster och balkong med ljusgrönt staket.Förstora bilden

Kvarter Bryggaren 4. 1850-tal, eventuellt äldre (q). Biblioteksgatan 3.

Uthus i gul stående panel med gröna dörrar och portar och vita detaljer.Förstora bilden

Kvarter Bryggaren 4. 1800-talets senare del (q). Uthus. Köpmangatan 32.

Villa i tre våningar, gul liggande panel med vita detaljer. Svart plåttak. Veranda och balkong med mycket vit snickarglädje. Förstora bilden

Kvarter Bryggaren 5. 1843, ombyggt 1879 och 1905 (q). Biblioteksgatan 13.

Träbyggnad i två våningar i ljus, liggande panel. Rött plåttak. Skyltfönster på markplan. Vita fönster med vita spröjs.Förstora bilden

Kvarter Buntmakaren 1. 1884 och 1890 (lågdel). Freskens. Storgatan 19.

Träbyggnad i gul, liggande panel. Svart tak. Vita detaljer, vita fönster med spröjs.Förstora bilden

Kvarter Buntmakaren 1. 1840-tal. Eventuellt är delar av byggnaden från 1790-tal. Freskens. Stortorget.

Träbyggnad i två våningar,  i gul, liggande panel, vita knutar och fönsterfoder och fönster med vita spröjs. Förstora bilden

Kvarter Filialbanken 4. 1860-95 (q). Köpmangatan 48 B.

tränbyggnad i tre våningar i gul, stående panel. Vita knutar och fönsterfoder, gröna fönster med gröna spröjs. Rött plåttak med två skorstenar.Förstora bilden

Kvarter Färgaren 2. 1860-tal (q). Köpmangatan 34.

Gårdshus i beige, liggande panel, vita knutar och två gröna dörrar. Halvcirkelfönster med gröna spröjs.Förstora bilden

Kvarter Färgaren 2. Tidigt 1800-tal (q). John Ericssonshuset, hitflyttat. Gårdshus. Biblioteksgatan 4 A.

Uthus i två våningar, gul liggande panel med bruna portar och fönster med bruna spröjs och fönsterfoder.Förstora bilden

Kvarter Färgaren 2. 1800-tal (q). Gårdshus.

Hörnbyggnad i två våningar i sten. Rött plåttaket. Fönster i valv i markplan. Förstora bilden

Kvarter Gästgivaren 1. 1889. Jämtlands folkbank. Byggmästare J Pettersson. Storgatan 33.

Stenbyggnad i ljusgul puts med dekorativa bårder. Rött plåttak. Förstora bilden

Kvarter Gästgivaren 3. 1880. Bagare Åslunds gård. Ombyggnad 1900, arkitekt Per Österlund. Tillbyggnad 1907, arkitekt Knut G Gyllencrutz. Prästgatan 40.

Trähus i tre våningar i ljusgrå, liggande panel. Vita detaljer och vita fönster. Skyltfönster på markplan. Rött plåttak och takkupor.Förstora bilden

Kvarter Gästgivaren 4. 1883. Storgatan 37.

Träbyggnad i tre våningar med takkupor, ljusgul liggande panel och rött plåttak.Förstora bilden

Kvarter Gästgivaren 5. 1883. Storgatan 35.

Byggnad i tre våningar i ljusgul puts. Bruna dörrar och portar, bruna fönster med spröjs och brunt tak.Förstora bilden

Kvarter Gästgivaren 6. Cirka 1900, ombyggt 1907 och 1913. Hamngatan 11.

Trähus i två våningar i ljusgul liggande panel med ljusgröna detaljer, rött tak, bruna fönster med spröjs.Förstora bilden

Kvarter Häradshövdingen 7. 1870. Ursprungligen barnhem. Kyrkgatan 50.

Byggnad i sten i ljusgul puts med vita detaljer, vita fönster med spröjs och grund i sten.

Kvarter Härbärget 1. 1880-tal (q). Tullgatan 4

Stenbyggnad i trevåningar i senapsgul puts, röda detaljer och en mörkröd veranda.Förstora bilden

Kvarter Kopparslagaren 6. 1880. Prästgatan 19.

Stenbyggnad i två våningar i brun puts med vita detaljer. Bruna fönster med spröjs. Taket är smyckat med ett vitt kors.Förstora bilden

Kvarter Logen 5. 1883. Betelkyrkan med uthus. Kyrkgatan 51.

Träbyggnad i två våningar i ljusgrön, liggande panel med mörkgröna detaljer. Vita fönster med spröjs. Skyltfönster i markplan.Förstora bilden

Kvarter Läkaren 12. 1883, eventuellt stomme från 1860-tal. Storgatan 27.

Stenbyggnad i fyra våningar i rosa puts med markplan i ljusgrå puts,. Vita fönster med spröjs, balkonger med svarta metalräcken. Skyltfönster i markplan.Förstora bilden

Kvarter Läkaren 14. 1886. Ombyggt 1905. Arkitekt Edward Dahlbäck. Storgatan 31.

Träbyggnad i två våningar i ljusgrå, liggande panel med mörkgrå detaljer, Vita fönster, rött tak. Åttkantig utbyggnad för trapphuset mitt på byggnaden

Kvarter Mangeln 3. 1880-tal. Gränsgatan 64C.

Trävilla i tre våningar i grön, liggande panel och mörkgröna och vita detaljer. Rött plåttak.Förstora bilden

Kvarter Onkel Adam 9. 1896. Arkitekt Andreas Bugge. Strandgatan 6.

Träbyggnad i två våningar i senapsgul, liggande panel. Rött plåttak. Portar i rött.Förstora bilden

Kvarter Pantbanken 2. 1897. Hamngatan 12.

Träbyggnad i två våningar i gul, liggande panel med gröna detaljer. Vita fönster med spröjs. Skyltfönster på markplan och grund i sten.Förstora bilden

Kvarter Pantbanken 2. 1896 (q). Hamngatan 12.

Träbyggnad i två våningar, i ljusgrön liggande panel med mörkgröna detaljer. Röda fönster med spröjs. Skyltfönster i markplan.Förstora bilden

Kvarter Pantbanken 6. 1885 (q). Genbergsgården. Storgatan 43.

Trähus i tre våningar i gul, liggande panel med gröna detaljer, gröna fönster med spröjs, rött plåttak. Skyltfönster på markplan.

Kvarter Pantbanken 7. 1867 (q). Storgatan 41.

Träbyggnad i tre våningari mörkgrön, liggande panel. Vita knutar och fönsterfoder, vita fönster och spröjs. Förstora bilden

Kvarter Pantbanken 7. 1865, främre delen (q). Storgatan 41.

Uthus i två våningar i mörkgrön liggande panel. Vita fönsterfoder och fönster med spröjs. Vita portar och dörrar med glas.Förstora bilden

Kvarter Pantbanken 7. 1899 (q). Ritningar av Carl Lignell. Storgatan 41.

Träbyggnad i två våningar i ljusgrå, liggande panel, med vita knutar, fönsterfoder och detaljer, vita fönster med spröjs. Skyltfönster på första våningen. Svart plåttak.Förstora bilden

kvarter Postiljonen 9. 1884 (q). Prästgatan 43.

Träbyggnad  i två våningar i rosa panel, vita knutar, detaljer och fönsterfoder. Röda fönster med spröjs. Skyltfönster på första våningen.Förstora bilden

Kvarter Postiljonen 9. 1880 (q). Prästgatan 41.

Trähus i två våningar i ljusgrå, liggande panel med vita detaljer. Grå fönster med spröjs. Skyltfönster på markplan.

Kvarter Rektorn 10. 1864. Levinska gården. Storgatan 28.

Trähus i två våningar i senapsgul, liggande panel. Ljusbruna detaljer. Grå fönster med spröjs på övervåningen. Fönster med många rutor på markplan.

Kvarter Rektorn 10. 1897. Levinska gården. Storgatan 28.

Träbyggnad i tre våningar i ljusgrön, liggande panel, vita detaljer, vita fönster med spröjs. Svart plåttak och takkupor.

Kvarter Repslagaren 9. 1880. Rådhusgatan 30C och 32.

Träbyggnad i tre våningar i ljusgrön, liggande panel. Vita detaljer, vita fönster med spröjs. Svart plåttak med takkupor.

Kvarter Repslagaren 9. 1882. Brogränd 20B / Rådhusgatan 30 B.

Träbyggnad i två våningar i ljusgrön, liggande panel. Vita detaljer och vita fönster med spröjs. Svart plåttak.

Kvarter Repslagaren 9. 1882. Brogränd 20 A.

Stenbyggnad i två våningar. Ljusgrå puts. Fönster i valv på markplan. Svarta fönster med spröjs.

Kvarter Riksbanken 2. 1885. Arkitekt Magnus Isaeus, övervåningen Erik Lallerstedt, 1927. Storgatan 44.

Träbyggnad i tre våningar i ljusgrön, liggande panel. Vita knutar och fönsterfoder, vita fönster och spröjs. Rött plåttak.Förstora bilden

Kvarter Riksbanken 6. 1860-tal, ombyggt cirka 1880 (q). Gårdshus. Köpmangatan 51 C.

Träbyggnad i tre våningar i beige panel. Vita fönsterfoder, knutar och detaljer. Röda fönster med spröjs. Sten grund.Förstora bilden

Kvarter Rådmannen 1. 1863 (q). Prästgatan 1 / Fältjägargränd.

Trähus i trevåningar i ljusgrå, liggande panel, med grå knutar, fönsterfoder och detaljer, röda fönster med spröjs. Grönt plåttak.Förstora bilden

Kvarter Räntmästaren 1. 1850-tal (q). Strandgatan 16.

Stenbyggnad i två våningar. Ljusröd puts på våning två, grå puts på första våningen, grå detaljer. Röda fönster med spröjs och röd port med glasrutor-Förstora bilden

Kvarter Räntmästaren 2. 1885 (q). Du Rietzgården. Köpmangatan 40 A-B.

Trähus i tre våningar i ljusgul, liggande panel med vita detaljer och gröna fönster med spröjs. Stengrund och rött plåttak.

Kvarter Röda Lyktan 3. 1880-tal och 1883. Residensgränd 27A och 27C.

Trähus i ljusgrå, liggande panel med vita detaljer. Vita fönster med spröjs. Skyltfönster i markplan.

Kvarter Skjutbanan 2. 1885. Storgatan 50.

Träbyggnad i två våningar i ljusgrön, liggande panel med vita detaljer, vita fönster med spröjs, svart plåttak. Två förstukvistar med balkong,

Kvarter Skjutbanan 6. 1885. Köpmangatan 59.

Träbyggnad i två våningar i ljusgul, liggande panel. Vita detaljer, vita fönster med spröjs, stengrund.

Kvarter Slakteriet 7. 1885. Storgatan 55.

Trähus i tre våningar i ljusgul, liggande panel med vita detaljer, Vita fönster med spröjs, vit ytterdörr med litet svart tak över, stengrund och stenmur.

Kvarter Slakteriet 7. 1885. Tullgatan 8.

Stenbyggnad i tre våningar. Ljusbeige puts med detaljer i ljusgrått och rött, rött plåttak med takkupor. Balkonger med gjutjärnsbalkong, burspråk. Vita fönster med vita spröjs.Förstora bilden

Kvarter Staben 6. 1896, ombyggt 1903 och 1906 (q). Storgatan 53.

Uthus i grön, liggande panel, rött plåttak, portar och dörrar i brunt.

Kvarter Staben 6. 1896 (q). Uthus. Här utbröt branden i "Myran" 1884.

Träbyggnad i tre våningar i ljusgul, liggande panel, vita detaljer, vita fönster med spröjs. Svart plåttak.

Kvarter Staben 8. 1884. Storgatan 49A.

Stenbyggnad i fyra våningar i ljusgul puts med grå detaljer. Fönster i valv.

Kvarter Staben 9. 1884. Storgatan 47.

Träbyggnad i en våning i brun panel. Tegeltak. Blå portar, två förstukvistar med tak.

Kvarter Staden 3:1. 1888. Västra Station.

Skolbyggnad i två våningar i ljusgrå, liggande panel. Vita detaljer, Svart plåttak och hängrännor.

Kvarter Ståndraden 1. 1883 (q). Norra Skolan. Arkitekt A. E. Melander. Regementsgatan 14-16.

Villa i två våningar i ljusgrå, liggande panel. Vita knutar, detaljer och fönsterfoder, vita fönster med spröjs. Svart plåttak. Balkong och förstukvist med vitt staket.Förstora bilden

Kvarter Ståndraden 1. 1883 (q). Arkitekt A.E. Melander. Regementsgatan 14 - 16.

Tegelbyggnad i två våningar, knutar, detaljer och fönster i vit sten.Förstora bilden

Kvarter Tullen. 1889 (q). Arkitekt C.A. Olsson. Köpmangatan 58.

Träbyggnad i två våningar i ljusgul liggande panel. Knutar och fönsterfoder i vitt. Röda fönster med spröjs, rött plåttak med skorstenar.Förstora bilden

Kvarter Tullvakten 2. 1877 (q). Arkitekt O. Svensson. Storgatan 38.

Stenbyggnad i tre våningar i ljusgul puts. Bruna fönster med spröjs. Förstora bilden

Kvarter Tullvakten 3. 1885 (q). Storgatan 40.

Sidan uppdaterad 2023-06-20