Ställningstaganden för tidsperioden 1930-1979

Östersunds kommuns ambition är att bevara fler viktiga och representativa byggnader från tidsperioden 1930-1979.

  • De särskilt värdefulla byggnadernas arkitektur och tidstypiska drag ska respekteras.
  • I samband med att nya detaljplaner upprättas bör frågan om skydd/varsamhet övervägas för ett antal byggnader. De byggnader som bör komma ifråga för rivningsförbud/skyddsbestämmelser (q) är de särskilt värdefulla i Klass A.

Modernismen

Den äldsta bebyggelsen i Östersunds stad är grunden för riksintresset. Men självklart är även utvecklingen under modernismens epok, från 1930 och framåt, viktig för förståelsen av stadens tillväxt mot det Östersund vi ser idag.

Modernismen präglas av nya arkitekturstilar och drömmen om den moderna människan. Funkisen, som modernismen först kallades i Sverige, gjorde sitt intåg även i Östersund på 1930-talet med en arkitektur som tydligt skiljer sig från tidigare decenniers stilideal. Geometriska husformer med platta tak och avskalade, ljusa, slätputsade fasader var det nya. Det funktionella ansågs nu vara det vackra.

Urbanisering och folkhemmet

Inflyttningen till städerna tilltog under 1930-1979, bostadsfrågan var ständigt aktuell. Folkhemstanken, att alla skulle få tillgång till en modern bostad till rimligt pris har satt en mängd spår i Östersund både i och utanför centrum. I centrala Östersund finns det många hus från 1950-talet. Det gjordes även en del punktsaneringar och gatubreddningar som ansågs vara hela citys framtid vid tiden efter andra världskriget. De stora varuhusen gjorde entré kring 1960, och 1970-talets större byggprojekt har lämnat tydliga spår i centrum.

Bara ett fåtal byggnader från denna period och skydds- eller varsamhetsbestämmelser idag.

Sidan uppdaterad 2023-06-20