Särskilt värdefulla byggnader Östersund centrum 1900 - 1929

Här hittar du bilder på de byggnader från 1900-1929 i Östersunds centrum som vi bedömt som kulturhistoriskt värdefulla.

Särskilt värdefulla byggnader

Särskilt värdefulla byggnader får inte förvanskas, vilket betyder att man inte får ändra på byggnaden varken in- eller utvändigt.

Att en byggnad har Klass A innebär att förvanskningsförbud enligt plan- och bygglagen gäller. Byggnaden har ett så högt värde att rivningsförbud/skyddsbestämmelser bör övervägas vid upprättande av ny detaljplan.

De byggnader som är märka med (q) har rivningsförbud eller skyddsbestämmelse i detaljplan.

Särskilt värdefulla byggnader 1900 - 1929 Klass A

Stenbyggnad i tre våningar i gul puts med vita detaljer. Röda fönster med spröjs. Svart plåttak, takkupor. Grå grund.

Kvarter ABC-boken 8. 1910. Johan August Hellström. Södra Gröngatan 30.

Stenbyggnad i fyra våningar, Beige puts, rött plåttak. Gröna fönster med spröjs. Stor rundad träport med fönster. Burspråk och takkupor. Förstora bilden

Kvarter Arken 1. 1901-1902 (q). Arkitekt Folke Zettervall. Kyrkgatan 55.

Stenbyggnad i fem våningar, randigt i ljusbrun och brun puts. Tegeltak. Bruna fönster med spröjs. Takkupor.

Kvarter Arken 3. 1902. Betjäningshuset (SJ-personal) Arkitekt Folke Zettervall. Rådhusgatan 60 A-D.

Uthus i ljusgul panel: liggande och sned, vita detaljer, gröna portar. Svart plåttak och skorsten i tegel.

Kvarter Arken 3. 1901-1902. Uthus. Rådhusgatan 60 A-D.

Uthus i ljusgulpanel: liggande och sned, vita detaljer, Gröna portar, stengrund.

Kvarter Arken 3. 1901-1902. Uthus. Rådhusgatan 60 A-D.

Hörnbyggnad i tre våningar i ljusgrön träpanel med mörkgröna detaljer. Fönster med mörkgröna spröjs.Förstora bilden

Kvarter Artilleristen 1. 1922 (q). Fritidsbyggnad 50.

Byggnad i tre våningar i ljusgrön, liggande träpanel med vita detaljer. Rött tak med två skorstenar. Skyltfönster på bottenvåningen.Förstora bilden

Kvarter Artilleristen 1. 1919 (q). Studiegången 1.

Stenbyggnad i tre våningar gul puts, vita fönster med spröjs, grå stengrund, burspråk på våning 2 och 3. Rött tak.

Kvarter Barberaren 1. 1917. Törnstensgränd 10.

Stenbyggnad i tre våningar i mörkgul puts. Första våning i grå sten. Svarta fönsterfoder, vita fönster med många rutor med spröjs. Burspråk klädda i mörk trä. Rött plåttak.Förstora bilden

Kvarter Barberaren 2. 1914 (q). Arkitekt Frans B. Wallberg. Prästgatan 26.

Tegelbyggnad i tre våningar, fönster i grönt med spröjs. Bruna portar.Förstora bilden

Kvarter Barberaren 6. 1902 (q). Smithens gård Magasin. Storgatan 23.

Villa i sten i vit puts. Gröna fönster med spröjs. Balkong. Detaljer i orange.Förstora bilden

Kvarter Borgmästaren 7. 1903 (q). Arkitekt A.E. Melander. Borgmästarvillan. Strandgatan 21.

Villa i två våningar i ljusbeige liggande panel. Grund i sten. Röda fönster med spröjs. Punchveranda. Rött plåttak med skorsten i tegel.Förstora bilden

Kvarter Borgmästaren 7. 1900 (q). Thomégränd 2.

Uthus i L-vinkel i vit panel. Små, röda fönster med spröjs. Röda dubbelportar och enkelportar.Förstora bilden

Kvarter Borgmästaren 1. 1900-1919 (q). Uthus. Thomégränd 2.

Stenbyggnad i 4 våningar i mörkgul puts, grund i grå sten. Svart plåttak. Balkonger i mörkt trä. Utsmyckning i halvcirkel ovan en träport.Förstora bilden

Kvarter Borgmästarlotten 4. 1907 (q). Arkitekt Edward Dahlbäck. Rådhusgatan 5.

Stenbyggnad i tre våningar i gul puts med vita detaljer. Gröna fönster med spröjs, gröna dörrar och svart plåttak.Förstora bilden

Kvarter Borgmästarlotten 4. 1907 (q). Arkitekt Edward Dahlbäck. Gårdshus.

Stenbyggnad i tre våningar i gul puts med vita detaljer, gröna fönster med spröjs, svart plåttak med takkupor.

Kvarter Brandenburg 3. 1916. Gårdshus. Prästgatan/Gränsgatan.

Tegelbyggnad i fyra våningar med ett torn. Detaljer i vit sten. Svart plåttak.Förstora bilden

Kvarter Brandsprutan 1. 1913 (q). Arkitekt Knut G. Gyllencreutz. Regementsgatan 23.

Stenhus i fyra våningar i mörk beige puts med detaljer i ljus beige puts. Vita fönster med spröjs, tegel tak med takkupor.

Kvarter Brandsprutan 2. 1916-1919. Litsvägen 24-26.

Stenhus i tre våningar i mörk beige puts med detaljer i ljus beige puts. Vita fönster med spröjs, tegel tak med takkupor.

Kvarter Brandsprutan 2. 1916-1919. Biblioteksgatan 27.

Stenbyggnad i tre våningar med tinnar och torn, gul puts, vita fönster med spröjs, svart plåttak.Förstora bilden

Kvarter Bryggaren 8. 1904-1906 (q). Arkitekt Knut G. Gyllencreutz. Strandgatan 12.

Stenhus i två våningar i gul puts, vita fönster med spröjs. Vit förstukvist med balkong ovanför. Två skorstenar i tegel.Förstora bilden

Kvarter Bryggaren 8. 1904 (q). Törnstens gränd 2.

Tegelhus i fe våningar. runa fönster med spröjs. Brunt plåttak. Tre franska balkonger.

Kvarter Buntmakaren 1. 1934. Apotekshuset. Arkitekt O Harring. Stortorget 6.

Stenbyggnad i fyra våningar i beige puts. Röda fönster med spröjs. Rött plåttak med takfönster. Brandstege upp till balkong.

Kvarter Buntmakaren 1. 1904. Freskens gård. Arkitekt Adolf Kjellin. Törnstens gränd 9.

Stenbyggnad i fyra våningar i röd puts. Bottenvåningen i sen. Svart plåttak. Utsmyckningar av tegel. Vita fönster med spröjs. Balkong med svart räcke.

Kvarter Buntmakaren 2. 1903. Saluhall. Arkitekt Knut G Gyllencreutz. Stortorget 8.

Trähus i tre våningar, liggande gul panel med vita detaljer, fönsterfoder och knutar. Vita fönster med spröjs. Fyra balkonger med vitt staket. Svart plåttak. Förstora bilden

Kvarter Filialbanken 1. 1911 (q). Strandgatan 18.

Trähus i två våningar i gul panel, vita knutar, fönsterfoder och detaljer. Vita fönster med spröjs.Förstora bilden

Kvarter Filialbanken 1. 1900-tal (q). Hamngatan 2.

Tegelbyggnad i två våningar i brunt tegel. Bruna fönster och spröjs, brun dubbeldörr med fönster, två skorstenar.Förstora bilden

Kvarter Filialbanken 5. 1924 (q). Arkitekt Cyrillus Johansson. Winströmska villan. Strandgatan 20.

Byggnad i en våning i svart, liggande bred panel. En gul Garageport, en gul garageport med fönster och ett gult fönster med spröjs.Förstora bilden

Kvarter Filialbanken 5. 1924 (q). Uthus. Strandgatan 20.

Trähus i två våningar i vit panel, vita fönster med spröjs, rött plåttak med röda skorstenar. Förstukvist med vita pelare.

Kvarter Fröjden 5. 1920. Villa och uthus. Arkitekt Ivar Stål. Tullgatan 33.

Trävilla i tre våningar i brun panel, vita detaljer, vita fönster med spröjs. Tegeltak med takkupor och två vita skorstenar.

Kvarter Fåfängan 6. Arkitekt Knut G Gyllencreutz. Återvändsgränd 4.

Stenhus i tre våningar i gul puts, tegeltak, bruna fönster med flera rutor och spröjs. Burspråk och ett torn med grönt plåttak. Stengrund.Förstora bilden

Kvarter Färgaren 1. 1900 (q). Arkitekt Magnus Dahlander. Strandgatan 14.

Byggnad i tre våningar i ljusgulputs. Röda fönster med spröjs, skyltfönster på nedervåningen. Rött plåttak med takkupor. Förstora bilden

Kvarter Färgaren 2. Uppfört 1890-talet, rappat 1912. Köpmangatan 36.

Byggnad i tre våningar i ljusgul puts, röda fönster och rött plåttak.Förstora bilden

Kvarter Färgaren 2. 1890 (k). Gårdshus uppfört 1890-talet, rappat 1912.

Villa i sten i ljusgul puts, vita detaljer och fönsterfoder, rosa fönster med spröjs. Rosa dubbeldörr med fönster. Balkong med vitt staket. Ljusrött plåttak med murade skorstenar.Förstora bilden

Kvarter Färgaren 5. 1901 (q). Arkitekt Frans Bengtsson. Strandgatan 15 A-B.

Låg byggnad i ljusgul, liggande panel. Tre bruna garagedörrar och en brun dörr. Rött plåttak.Förstora bilden

Kvarter Färgaren 5. 1900-1909 (q). Gårdshus. Strandgatan 15 C.

Villa i vit puts, vita fönster med spröjs, litet tak över ingång som hålls upp av runda pelare, mörk dörr med fönster, rött tegeltak.Förstora bilden

Kvarter Hyveln 1. 1923 (q). Arkitekt A. Persson. Gröngatan 1.

Byggnad i röd panel med vita knutar och fönsterfoder, vitt fönster med spröjs och många rutor, rött tegeltak.Förstora bilden

Kvarter Hyveln 1. 1923 (q). Uthus.

Villa i tre våningar, första våningen i vit puts, andra i brun liggande panel. Vita fönster med spröjs, lusbeige fönsterluckor. Orange tegeltak med takkupa, skorsten.Förstora bilden

Kvarter Hyveln 2. 1920 (q). Arkitekt Th. Sahlin. Regementsgatan 2.

Byggnad röd panel, vita knutar och fönsterfoder, vita fönster med spröjs, brun garageport, orange regeltak.Förstora bilden

Kvarter Hyveln 2. 1920 (q). Uthus

Villa i sten i tre våningar i beige puts. Gröna fönster med spröjs och många fönsterrutor. Rött tegeltak. Balkong med vitt staket. Brun dubbeldörr med fönster.Förstora bilden

Kvarter Hyveln 3. 1920 (q). Arkitekten S. O. Strandberg. Regementsgatan 4.

Uthus i röd panel, vita knutar och fönsterfoder, vitt fönster med spröjs.Förstora bilden

Kvarter Hyveln 3. 1920 (q). Uthus.

Vill i två våningar i ljusgrå puts. Gröna fönsterfoder, fönster och spröjs. Rundat burspråk med balkong med vita pelare. Orange tegeltak.Förstora bilden

Kvarter Hyveln 4. 1920 (q). Arkitekt Th. Sahlin. Gröngatan 3.

Uthus i röd panel.Förstora bilden

Kvarter Hyveln 4. 1920 (q). Uthus.

Stenbyggnad i fyra våningar i beige och mörkgrön puts, bottenplan i grått tegel. Skyltfönster i bottenplan. Vita fönster. Svart plåttak med takkupor och kupol.

Kvarter Häradshövdingen 5. 1907. Hotell Standard. Prästgatan 31 / Biblioteksgatan 13.

Tegelbyggnad i fyra våningar. Vita fönster med spröjs och många rutor. Burspråk på våningen två och tre. Svart plåttak med takkupor. Skyltfönster på nedervåningen.Förstora bilden

Kvarter Häradshövdingen 6. 1912 (q). Hotell Standards annex. Arkitekt Frans B Wallberg. Prästgatan 31.

Stenbyggnad i fem-sex våningar. Beige puts. Vita fönsterfoder, fönster och spröjs. Balkonger med metallsteket. Svart plåttak.Förstora bilden

Kvarter Häradshövdingen 6. Hotell Standard. Annex 1910-20. Prästgatan 31 C-D, gården.

Brun tegelbyggnad i tre våningar med rött tegeltak. Skyltfönster i valv på markplan. Vita fönster med spröjs.

Kvarter Häradshövdingen 7. 1929. Östersundsposten. Arkitekt Anders Ekman. Kyrkgatan 52.

Byggnad i tre våningar i ljusgul puts. Två burspråk på våning två och tre i mörkgult. Rött tegeltak. Fönster och spröjs i brunt.Förstora bilden

Kvarter Härberget 5. 1913 (k). Lennart Thunbergs arkitektkontor. Brunnsgränd 1.

Stenbyggnad i tre våningar i gul puts med vita detaljer. Brunt plåttak. Bruna fönster med spröjs. Burspråk på kortsidan och på andra våningen på långsidan.

Kvarter Instrumentmakaren 2. 1910. Brogränd 12.

Brun tegelbyggnad fyra våningar. Valv i grå sten på markplan.. Vita fönster med spröjs. Burspråk med grönt koppartak. Rött tegeltak med takkupor.

Kvarter Kopparslagaren 3. 1914. Sparbanken. Arkitekt Hagström & Ekman. Stortorget.

Stenhus i fyra våningar i röd och beige puts. Rött plåttak med takkupor. Grå grund. Vita fönster med spröjs.

Kvarter Lagboken 4. 1913. Arkitekt Gustaf Berglund. Artillerigatan 3.

Stenhus i röd puts i tre våningar, vita detaljer, vita fönster med spröjs. Stengrund. Rött plåttak med takkupor och tre skorstenar.

Kvarter Långreven 1. 1910. Arkitekt Alfr. Göransson. Regementsgatan 17.

Stenhus i röd puts i två våningar. Stengrund och rött plåttak med takkupor. Vita fönster med spröjs.

Kvarter Långreven 1. 1910. Gårdshus. Regementsgatan 18.

Stenbyggnad i tre våningar i ljusgrön puts med ljusgrå detaljer. Burspråk, svart plåttak med takkupor. Svart grund.

Kvarter Långreven 3. 1912. Arkitekt Knut G Gyllencreutz. Litsvägen 22.

Stenbyggnad i fyra våningar i rödbrun puts med vita detaljer, orange plåttak, grå grund. Bruna fönster med spröjs, balkonger med röda räcken.

Kvarter Monopolet 4. 1905. Arkitekt Edward Dahlbäck. Gränsgatan 65.

Stenbyggnad i fem våningar, bottenvåningen i mörkbeige puts med stora, rundade skyltfönster. Övriga våningar i ljus puts. Mörks fönster och spröjs. Förstora bilden

Kvarter Pantbanken 1. 1914 (q). Arkitekt Edward Dahlbäck. Storgatan 39.

Trähus i två våningar i ljusgul liggande panel. Vita knutar, fönster och spröjs. Ljusgröna fönsterfoder och detaljer. Rött plåttak med två skortstenar. Skyltfönster på nedervåningen.Förstora bilden

Kvarter Pantbanken 2. 1901 (q). Tidigare rappad. Arkitekt E. von Post. Prästgatan 42.

Stenhus i två våningar i gul puts. Gröna fönster med många rutor och spröjs. Orange plåttak med takfönster. Svarta portar. Veranda.

Kvarter Pantbanken 4. 1910. Arkitekt Knut G Gyllencreutz. Gårdshus. Prästgatan 44 G.

Stenvilla i tre våningar i vitputs. Svart plåttak. Balkong med svart räcke. Vita fönster med spröjs. Glasveranda.

Kvarter Pekpinnen 1. 1907. Villa med uthus. Arkitekt Gustav Hultquist. Färjemansgatan 9.

Stenbyggnad i två våningar i ljusbeige puts, svart plåttak, vita fönster med spröjs, brun port, liten stentrapp.

Kvarter Pekpinnen 2. 1909. Arkitekt Edward Dahlbäck. Litsvägen 12.

Uthus i ljusbeige panel. Bruna portar, fönster bruna fönster med spröjs. svart plåttak.

Kvarter Pekpinnen 2. 1909. Uthus. Litsvägen 12.

Röd tegelbyggnad i tre våningar med bruna fönster med spröjs, bruna och portar. Rött plåttak.

Kvarter Rektorn 10. 1909. Levinska gården. Magasin. Storgatan 28.

Stenbyggnad i fyra våningar i ljusrosa och grön puts. Vita fönster med spröjs. Skyltfönster på markplan. Smyckat med sten runt porten på hörnet.

Kvarter Rektorn 11. 1917. Arkitekt Frans B Wallberg. Storgatan 30.

Stenbyggnad i tre våningar i vit puts, burspråk på kortsidan. Gröna fönster med spröjs. Svart plåttak med takkupor och torn. Grund i sten.

Kvarter Repslagaren 9. 1911. Arkitekt Knut G Gyllencreutz. Färjemansgatan 17-19.

Hus i två våningar i beige puts, vita fönster med spröjs.Förstora bilden

Kvarter Rådmannen 1. 1924 (q). Arkitekt A. Persson. Fältjägargränd 14.

Byggnad i två våningar i brun panel. Två grå dörrar, en grå garageport på nedervåningen, och en grå dörr på andra våningen.Förstora bilden

Kvarter Rådmannen 1. 1920-tal (q). Uthus. Fältjägargränd 14.

Hus i tre våningar i ljusgrå panel, vita knutar, fönsterfoder, fönster och spröjs. Grå grund med källarfönster i vitt med spröjs.Förstora bilden

Kvarter Räntmästaren 1. 1929 (k). Arkitekt Arvid D. Persson. Postgränd 2 A.

Byggnad i ljusblå puts med tre vita garageportar med fönster och en garageport utan. Rött plåttak.Förstora bilden

Kvarter Räntmästaren 1. 1900-39 (k).

Byggnad i två våningar i gul puts, röda fönster med spröjs, röd dörr, rött plåttak med stuprör.Förstora bilden

Kvarter Räntmästaren 2. 1914 (k). Hotell Aston. Arkitekt Knut G. Gyllencreutz. Postgränd 4.

Villa i tre våningar i ljusgrön panel med vita knutar, detaljer, balkonger och veranda. Rött plåttak. Ljusgröna fönster och spröjs. Förstora bilden

Kvarter Räntmästaren 4. 1904 (q). Arkitekt Adolf Kjellin. Strandgatan 17.

Byggnad med snetak, grön panel, grönt fönster med spröjs, gröna dörrar och två bruna garageportar.Förstora bilden

Kvarter Räntmästaren 4. 1900-29 (k). Uthus.

Trävilla i tre våningar i ljusgrå, liggande panel. Gröna fönster med spröjs. Rött plåttak med tegelskorsten. Förstukvist med balkong över.

Kvarter Röda Lyktan 2. 1903. Färjemansgatan 28 A.

Trähus i två våningar i öjusgrå, liggande panel. Vita detaljer. Vita och gröna fönster med spröjs. Rött plåttak.

Kvarter Röda Lyktan 2. 1903. Färjemansgatan 28.

Trävilla i tre våningar i gul panel med vita detaljer. Svart plåttak med takkupor. Förstukvist med balkong över.

Kvarter Skogsskiftet 3. 1924. Bostadshus och uthus. Södra Gröngatan 45.

Trävilla i två våningar i beige, liggande panel med vita detaljer. Vita fönster med spröjs. Balkong. Rött plåttak med takkupa.

Kvarter Sparboken 2. 1913. Brogränd 24 A.

Träbyggnad i tre våningar i ljusgrön, liggande panel med mörkgröna detaljer. Bruna fönster med spröjs, Två små balkonger. Svart plåttak med torn.

Kvarter Stadspredikanten 1. 1901. Prästgården. Artillerigatan 5.

Stenbyggnad i tre våningar i beige puts med vita detaljer. Vita fönster med spröjs. Rött plåttak med takkupor och torn. urspråk på lång och kortsida, balkong i hörnet.

Kvarter Stadspredikanten 2. 1912-1914. Artillerigatan 7.

Stenbyggnad i fyra våningar i beigeputs och översta våning i brun panel. Svart plåttak med takkupor. Vita fönster med spröjs.

Kvarter Stadspredikanten 2. 1929. Arkitekt Anders Ekman. Pastorsgatan 4 A-B.

Stenvilla i tre våningar i ljusgul puts, rött plåttak med tegelskorstenar.  Röda fönster med spröjs. Balkong på kortsidan.

Kvarter Sädesskäppan 2. 1904. Arkitekt Adolf Kjellin. Regementsgatan 30.

Skjul i grå, omålad, liggande panel, röd dörr. Vita fönster med spröjs. och rött plåttak.

Kvarter Sädesskäppan 2. 1904. Arkitekt Adolf Kjellin. Regementsgatan 30.

Stenbyggnad i beige puts i tre våningar. Brunt plåttak. Vita fönster med vita spröjs. Skyltfönster på markplan.

Kvarter Traktören 5. 1903. Arkitekt Knut G Gyllencreutz. Prästgatan 27

Brun tegelbyggnad i fyra våningar. Skyltfönster i valv på markplan. Vita fönster med spröjs. Utsmyckningar i tegel.

Kvarter Traktören 10. 1920. Handelsbanken. Arkitekt Frans B Wallberg. Prästgatan 25.

Stenbyggnad i fyra våningar i mörkgul puts, nedervåning i grå puts med skyltfönster. Vita fönster med spröjs. Dörrar i trä. Förstora bilden

Kvarter Tullvakten 4. 1917 (q). Arkitekt Frans B. Wallberg. Storgatan 42.

Sten byggnad i grön puts i tre våningar. Rött plåttak med takkupa, vita fönster med spröjs. Balkong på kortsidan med röda pelare under. Burspråk på långsidan.

Kvarter Vadmalsväven 3. 1923. Arkitekt Ivar Ståhl. Samuel Permans gata 25.

Stenhus i tre våningar i gul och vit puts. Bruna fönster med spröjs. Rött tegletak med två takkupor. Förstukvist med balkong över.

Kvarter Ångern 1. 1923. Arkitekt Carl Nilsson. Skiljegränd 1.

Sidan uppdaterad 2024-02-23