Särskilt värdefulla byggnader Östersund centrum 1930-1979

Här hittar du bilder på de byggnader från 1930-1979 i Östersunds centrum som vi bedömt som kulturhistoriskt värdefulla.

Särskilt värdefulla byggnader

Särskilt värdefulla byggnader får inte förvanskas, vilket betyder att man inte får ändra på byggnaden utvändigt.

Att en byggnad har Klass A innebär att förvanskningsförbud enligt plan- och bygglagen gäller. Byggnaden har ett så högt värde att rivningsförbud/skyddsbestämmelser bör övervägas vid upprättande av ny detaljplan.

De byggnader som är märka med (q) har rivningsförbud eller skyddsbestämmelse i detaljplan.

Särskilt värdefulla byggnader 1930 - 1979

Byggnad i fyra våningar, bottenvåning i grått kakel och vita plattor på övriga våningar. Svarta balkonger inne i huskroppen.

Kvarter ABC-Boken. Cirka 1960. Arkitekt Holger Jonsson. Rådhusgatan 31.

Byggnad i brunt tegel.

Kvarter Buntmakaren 3. 1962. Folksamhuset. Arkitekt Yngve Tegnér. Stortorget 10.

Brun tegelbyggnad i fyra våningar. Skyltfönster och vita pelare på nedervåningen. Vita fönster. Två vita, fyrkantiga utbyggnader med fönster.

Kvarter Apotekaren 7. 1953. Garbohuset. Arkitekt Alf Lundqvist, byggmästare Max Gumpel. Stortorget 4.

Brun tegelbyggnad i 2-4 våningar. Vita fönster. Skyltfönster i markplan.

Kvarter Apotekaren 7. 1953. Garbohuset. Arkitekt Alf Lundqvist, byggmästare Max Gumpel. Törnstens Gränd.

Stenbyggnad i tre våningar i röd puts. Vita fönster.Förstora bilden

Kvarter Arken 8. (q) Invändigt konstverk av Lennart Rohde "Paket i långa banor", 1948. Rådhusgatan 56.

Hörnbyggnad i tre våningar i ljusgrön träpanel med mörkgröna detaljer. Fönster med mörkgröna spröjs.Förstora bilden

Kvarter Artilleristen 1. 1939 (q). "Kasern 52". Arkitekt Nordenskjöld.

Byggnadolika våningshöjd i brun tegel. Guldklocka på fasaden. Stora glaspartier.Förstora bilden

Kvarter Borgens 5. 1974 (q). Storsjöteatern. Arkitekt Jack Hansson. Stortorget.

Stenbyggnad i fyra våningar, ljusgula utsmyckningar runt fönster och portar. Vita fönster.Förstora bilden

Kvarter Borgmästaren 8. 1944 (k). Arkitekt Sven Wallander. HSB arkitektkontor. Thomégränd 4A-B, Köpmangatan 50.

Brunt tegelhus i fyra våningar med beige utsmyckning under fönster. Svarta fönster utan spröjs. Skyltfönster på markplan.

Kvarter Buntmakaren 3. 1962. Folksamhuset. Arkitekt Yngve Tegnér. Stortorget 10.

Brun tegelbyggnad i fyra våningar, rundat hörn med fönsterrad på våning 2-4. Blå fönster utan spröjs.

Kvarter Brandenburg 3. 1925. Arkitekt Cyrillus Johansson. Prästgatan 64 / Gränsgatan.

Byggnad i fyra våningar plus källarplan med garage. Beige puts, vita fönster med panelunder, balkonger inne i huskroppen. Svart port.

Kvarter Bönboken 4. 1957. Arkitekt Henrik Nordlund. Thomégränd 19.

Byggnad i flera våningar i beige puts. Långa smala fönster på långsidan längst upp och ner. Bred stentrapp in i byggnaden på kortsidan som är utsmyckad med sten. Långa, samla fönster på kortsidan,

Kvarter Bönboken 5. 1957. Pingstkyrkan, Arkitekt Henrik Nordlund, Södra Gröngatan 28 / Artillerigatan.

Brun tegelbyggnad i 2-5 våningar. Vita fönster utan spröjs, grå grund. Skyltfönster i markplan. Byggnaden har en del med 2 våningar med en röd neon-skylt.

Kvarter Djurläkaren 13. 1951. Arkitekt Arvid D Persson. Neonskylt 1952. Kyrkgatan 58.

Stenbyggnad i fyr våningar, gul puts, röda balkonger, vita fönster, grå grund med vita källarfönster.Förstora bilden

Kvarter Filialbanken 4. 1944 (k). Arkitekt Arvid Persson. Köpmangatan 48 A, C, D.

Byggnad i fyra våningar, grå puts med mörkare gråputs runt fönster. Grå grund. Vita fönster, brun dörr.Förstora bilden

Kvarter Filialbanken 7. 1956 (k). Arkitekt Sven-Bertil Jansler. Hamngatan 4.

Byggnad i olika våningshöjd, grå puts med mörkare gråputs runt fönster. Grå grund. Vita fönster, brun dörr.Förstora bilden

Kvarter Filialbanken 7. 1956 (k). Arkitekt Sven-Bertil Jansler. Köpmangatan 44 A-C.

Villa i mörkgrått tegel, träpelare håller uppe en altan och under finns garageportar. Stora fönster i trä. Platt tak.Förstora bilden

Kvarter Filialbanken 8. 1964 (k). Arkitekt Jarl Gruen / Stig Westerlind. Strandgatan 19A-B.

Villa i mörkgrått tegel, träpelare håller uppe en altan och under finns garageportar. Stora fönster i trä. Platt tak.Förstora bilden

Kvarter Filialbanken 9. 1964 (k). Arkitekt Jarl Gruen / Stig Westerlind. Strandgatan 19 A-B.

Byggnad i beige puts i fyra våningar. Vita fönster, grå grund.Förstora bilden

Kvarter Filialbanken 10- 1940-talet (k). Arkitekt Axel Grape. Köpmangatan 46 A-C.

Byggnad i sju våningar i brun puts, vita panel på övervåningen, bruna balkonger och franska balkonger. Fönster utan spröjs.

Kvarter Häradsskrivaren 7. 1958. Arkitekter Erik & Tore Ahlsén. Prästgatan / Fältjägargränd / Storgatan / Brogränd.

Byggnad i 3-4 våningar, brun puts. Ljusbruna fönster utan spröjs. Större, svarta fönster utan spröjs på markplan. Tegeltak.

Kvarter Häradsskrivaren 7. 1958. Arkitekter Erik & Tore Ahlsén. Fältjägargränd / Storgatan

Byggnad i fem våningar i brun puts. Ljusbruna fönster. Bruna balkonger och franska balkonger. Ljus puts som utsmyckning.

Kvarter Häradsskrivaren 7. 1958. Arkitekter Erik & Tore Ahlsén. Storgatan / Brogränd.

Byggnad i tre våningar i brun puts, beige balkonger och beige fönster. Skyltfönster på markplan i hörnet.

Kvarter Häradsskrivaren 7. 1958. Arkitekter Erik & Tore Ahlsén. Prästgatan / Fältjägargränd.

Byggnad i tre våningar i brunt tegel. Vita balkonger, och balkonger med svart räcke. Vita fönster utan spröjs, tegeltak.

Kvarter Härberget 4. 1954. Arkitekt Cyrillus Johansson. Storgatan 60.

Bryn tegelbyggnad i tre våningar. Vita fönster utan spröjs. Stentrappa med svart räcke upp till en dubbelport i trä. Svart tak med tre skorstenar. Stenfigur i en liten nisch.

Kvarter Kålhagen 3, 1938. Tingshuset. Arkitekt Arvid D Persson. Biblioteksgatan 22.

Byggnad i två våningar i beige puts. Svarta fönster i olika storlek, utan spröjs. Glaspartier på markplan. Platt tak.

Kvarter Lagboken 3. 1971. Nämndhuset, hus B Rådhuset. Wimanarkitekterna, Gösta Wiman. Rådhusgatan 21.

Brun tegelbyggnad i två våningar. Svarta fönster utan spröjs. Brett burspråk på markplan.

Kvarter Lagboken 6. 1958. Länsbiblioteket. Arkitekt Bo Cederlöf. Rådhusgatan 25.

Tegelbyggnad i två plan. Höga, smala och tättsittande fönster på våning 2. Stora fönster partier på våning ett under utskjutande våning 2.

Kvarter Lagboken 6. 1979-82. Tillbyggnad av Länsbiblioteket. Wimanarkitekterna. Rådhusgatan 25-27.

Byggnad i 4-5 våningar i gul puts. Bruna fönste rutan spröjs. Tre grå balkonger på kortsidan. På den lägre delen av huset finns ett burspråk på våning 2 och 3. Skyltfönster på markplan.

Kvarter Logen 6. 1937. Citypalatset. Arkitekt Robert Berghagen. Kyrkgatan 47.

Byggnad i fyra våningar i skiffer med bruna fönster utan spröjs. Grått plåttak med fönster.

Kvarter Logen 6. Jordbrukskassan. Arkitekt Jansler & Heyman, Kyrkgatan 49.

Byggnad med oregelbundna höjder i röd puts. Kantiga burspråk över flera våningsplan i svart. Rad med fönster med svart panel under längs husets mitt.

Kvarter Läkarboken 5. 1973-75. Socialhögskolan. Arkitekt Bo Holmberg FFNS. Rådhusgatan 15-17.

Brun tegelbyggnad i två våningar. Tre byggnadskroppar. Stora, vita fönster med spröjs. Brunt tegeltak.

Kvarter Läroboken 3. Wargentinskolan. Om/tillbyggnad 1935. Arkitekt Cyrillus Johansson.

Byggnad med oregelbunden höjd. Lägre delar i brunt tegel. Hög del klätt med ljua plattor. Bruna fönster utan spröjs. Skyltfönster på markplan.

Kvarter Magistern 5. 1952. Thuelbolagets hus, Arkitekt Gustav Clason. Kyrkgatan 45 / Hamngatan,

Byggnad i gult tegel i 4-5 våningar. Balkonger i gult tegel. Bruna fönster utan spröjs. Källarfönster och skyltfönster på markplan.

Kvarter Monopolet 3. 1950. Uppfördes av Godtemplarna. Arkitekt Cyrillus Johansson. Gränsgatan 9 / Kyrkgatan.

Byggnad i fem våningar i gult tegel. Rundat hörn och balkonger i vit plåt.Förstora bilden

Kvarter Myrstacken 3. 1944. Neonskylt 1945. Hotell Linden. Arkitekt Arvid D Persson. Storgatan 64/Gränsgatan.

byggnad i två våningar i gult tegel med garageportar.

Kvarter Myrstacken 3. 1944. Lågfel mot gården med garage. Arkitekt Arvid D Persson. Storgatan 64 / Gränsgatan.

Bostadshus i brunt tegel.

Kvarter Myrstacken 4. 1950. Arkitekt Albin Hamrin. Köpmangatan 67.

Mittpunkten-huset. Stor byggnad med få fönster, många buktiksskyltar på fasaden och flaggor på taket.

Kvarter Månadsmötet 9. 1962. Första Domusbyggnaden. KF arkitektkontor / Arkitekt Folke Löfberg. Kyrkgatan 66.

Byggnad med fasad i skiffer.

Kvarter Postiljonen 9. 1965. Folkbanken. Arkitekt Jansler & Heymann. Prästgatan 39.

Byggnad i fyra våningar i beige puts. På nedervåningen grå puts och skyltfönster. Grå fönster med många rutor. Svart plåttak med fönsterkupor.Förstora bilden

Kvarter Pantbanken 2. 1930 (q). Arkitekt Anders Ekman. Prästgatan 42.

Byggnad i fyra våningar i tegel. Grå grund med källarfönster. Vita fönster. Rött plåttak med fönsterkupor.Förstora bilden

Kvarter Räntmästaren 3. 1950 (k). Arkitekt Sven-Bertil Jansler. Köpmangatan 42 A-B.

Byggnad i gul puts i fem våningar.

Kvarter Röda lyktan 1. 1944. Riksbyggens första i Östersund. Riksbyggens arkitektkontor / Ark Mannert. Färjemansgatan 26/N. Gröngatan 9.

Byggnad i fyra våningar i gul puts med rött plåttak.Förstora bilden

Kvarter Röda Lyktan 1. 1944. Riksbyggens första i Östersund. Riksbyggens arkitektkontor / Art Mannert. Färjemansgatan 26 / Norra Gröngatan 9.

Fyrkantigt hus i brunt tegel. Fyra våningar. Vita fönster.

Kvarter Skavjärnet 1. 1938. Arkitekt Arvid D Persson. Biblioteksgatan 22.

Byggnad i brunt tegel med bruna fönster och franska balkonger.

Kvarter Skavjärnet 3. 1961. Bostadshus/Metodistkyrka. Arkitekt Elmer Husman. Regementsgatan/Magistratgränd.

Byggnad i röd stående panel med vita fönster och vita detaljer.

Kvarter Skogsskiftet 4. 1933. EFS. Arkitekt Eric Aurin. Södra Gröngatan 43.

Byggnad i vit puts, tre våningar. Grönt plåttak med takkupor..Förstora bilden

Kvarter Sparboken 2. 1932-1934. Arkitekt Anders Ekman. Brogränd 24.

Byggnad i tre våningar i vi puts med detaljer i brunt tegel.Förstora bilden

Kvarter Sparboken 2. 1932-1934. Arkitekt Anders Ekman. Norra Gröngatan 6.

Bostadshus i rött tegel med gröna balkonger.

Kvarter Staben 4. 1947. Prästgatan 52.

Byggnad i brunt tegel i fyra våningar. Balkonger i svart smide.

Kvarter Traktören 9. 1938. Arkitekt Cyrillus Johansson. Samuel Permans Gata 10.

Villa i vit puts, två våningar, rött plåttak.

Kvarter Ångern 5. 1932. Funkisvilla. Arkitekt Anders Ekman. Stuguvägen 37.

Garage i vit puts. Två garageportar med gula portar.Förstora bilden

Kvarter Ångern 5. 1932. Garage. Arkitekt Anders Ekman. Stuguvägen 37.

Hotellbyggnad i brunt tegel  med ett högre vitt, kantigt torn med skylt och flaggor.

Kvarter Åkeriet 8. 1956. Hotell Östersund. Arkitekt Carl-Axel Acking /Sven Hesselgren. Kyrkgatan 70.

Byggnad med fasad i mörk metall.

Kvarter Åkeriet 1. Ritning från 1973. Invigt 1976, Föreningssparbanken. Arkitekt Yngve Tegnér. Prästgatan 51.

Sidan uppdaterad 2024-05-24