Viktiga karaktärsdrag i stadsbilden

Här kan du läsa om de karaktärsdrag som gör Östersund till Östersund.

Låg trähusbebyggelse i det förindustriella Östersund

Låg trähusbebyggelse, hus i gatuliv, borgargårdar i centrala lägen och glesare bebyggelse i stadens utkanter.

Gammal, svartvit bild på ett ljust trähus i två våningar med liggande panel och tre skorstenar.Förstora bilden

"Freskens" Stortorget, 1840-tal

Gammal, svartvit foto på en villa i två våningar, ljus liggande panel och mörka fönster.Förstora bilden

Hellbergska gården, Strandgatan 16, 1840-tal.

Gammal, svartvitt foto på ett trähus i två våningar, liggande ljus panel med vita knutar och mörka fönster med spröjs.Förstora bilden

Boktryckare Bergs gård, Köpmangatan 41, 1850-tal.

Gammalt, svartvitt foto på två byggnader. Ett ljust två våningshus och ett äldre mörkt hus. Förstora bilden

Melanderska bageriet, Prästgatan 25. 1850-tal.

Stenhusbebyggelse i det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet

Järnvägens ankomst 1879 medför en kraftig expansion decennierna kring sekelskiftet. Stenhus u mer storstadsmässig skala och rikt utsmyckade villor uppförs, till exempel längs Strandgatan och Prästgatan.

Dessutom byggs en rad offentliga och andra framträdande byggnader som hör samman med residens- och regementsstaden.

Gammal, svartvitt foto på en villa i två våningar med stora fönster.Förstora bilden

Villa, Strandgatan 21

Gammal, svartvit foto på en stenbyggnad i en våning med stora fönster.Förstora bilden

Riksbankshuset, Storgatan 44, 1885

Gammal, svartvit bild på en villa i fyra våningar med ett torn.Förstora bilden

Villa, Strandgatan 14, 1900

Storskalig stadsomvandling på 1950-60-70-talen

Gammal, svartvitt foto på en byggnad som håller på att byggas.Förstora bilden

Tempo byggs 1959. Kyrkgatan, foto Bengt Weilert.

Siluetten

Sluttningsläget mot Storsjön gör att stadens karakteristiska siluett och varierade taklandskap framträder tydligt från omgivningen. Centrum har måttliga hushöjder med ett fåtal karakteristiska landmärken: Rådhuset, Kanslihuset, Stora Kyrkan, Hotell Östersund och husen på Storsjö strand.

Bild från Frösön på Östersund centrums siluett.
Sidan uppdaterad 2023-06-20