Mjällevägen

Utmed Mjällevägen ligger fyra villor med goda arkitektoniska kvaliteter. Villorna uppfördes 1964 i två våningar, vilket är ovanligt i området. De är placerade snedställt mot gatan på små tomter.

Husen är uppförda i kubiska volymer med två huskroppar förskjutna i förhållande till varandra med fasader av slammad tegelfasad och med fält av liggande och stående träpanel. Träpanelen skapar mönster i den annars strama byggnaden.

Husen har pulpettak med näst intill obefintliga takutsprång och gavlarna sticker upp över takfallet.
Villornas planlösning, som är typisk för 1960-talets arkitektur, är uppdelad med plan förskjutna en halv våning vilket gör att husen kan följa den sluttande terrängen. Mot gatan avskärmas trädgårdarna av en häck och på baksidan av husen av låga staket.

Karta

Var varsam med

  • husens volymer
  • materialvalet
  • husens placering på tomten

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras. Det gäller om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Sidan uppdaterad 2024-04-23