Elev- och föräldrainflytande

Våra elever och deras vårdnadshavare ska ha möjlighet att engagera sig och vara med och påverka skolans arbete och utveckling.

Elevinflytande

Våra elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Det bygger upp elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära.

Elevråd

I elevrådet sitter det med två representanter från varje årskurs, dessutom sitter vår rektor alltid med på dessa möten. Elevrådet träffas en gång i månaden för att ta upp frågor som har lyfts i klassråden.

Föräldrainflytande

Skolan ska se till att alla vårdnadshavare får möjlighet att delta och känna sig välkomna om skolan ska fylla sitt uppdrag att ge alla elever samma möjligheter att utvecklas och lära sig.

Föräldraråd

Vi har föräldraråd med föräldrarepresentanter från de olika klasserna, personalrepresentant och rektor.

Föräldrarådet hälsar att det finns möjlighet att bli stödmedlem i Ångsta sportklubb för att stötta arbetet med skidspåret och isplanen. Sätt in 100 kr på plusgiro 342 750-7. Glöm inte att skriva från vem det är.

Sidan uppdaterad 2024-03-25