Fritidshem

Under den delen av skoldagen som du inte går i skolan kan du vara på fritidshemmet. Det gäller även på lov och studiedagar.

Fritidshemmet

Fritidshemmet är för dig som går årskurs F-6. Fritidshemmet är öppet vardagar från klockan 06.30 till skoldagens början och efter skol­dagens slut till 18.30. För barn i förskoleklass erbjuder vi fritidshem efter förskoleklassens slut, vanligen klockan 12.30 till 18.30.

Lägg närvaroschema och registrera frånvaro med Tempus Hemma

Ansök om plats till fritidshem

För att delta i fritidshemmets verksamhet behöver vårdnadshavare ansöka om plats.

Ansök om plats på fritidshem

Kontakta fritidshemmet

Fritidshem förskoleklass

076-107 89 99

Fritidshem årskurs 1a-1b

076-105 34 92

Fritidshem årskurs 2-6

076-105 35 42

Fritidsklubb

Från höstterminen det år eleven börjar i årskurs 4 finns också öppen fritidsverksamhet, så kallad fritidsklubb (för åk 4 - 6). Det finns åtta fritidsklubbar i kommunen och det krävs ingen ansökan för att gå på fritidsklubben. Fritidsklubbarna har ingen koppling till skolan utan drivs av fritidsgårdarna.

Mer om fritidsklubbarna

Sidan uppdaterad 2023-05-02