Vårt lärande

Digitalisering, Flerspråkighet och Systematiskt Kvalitetsarbete är de tre utvecklingsområden som kommunens förskolor och skolor kommande år kommer att jobba med.

Kvalitetsarbetet är mycket viktigt och skolan har goda resultat. På skolan jobbar cirka 25 pedagoger som har stor erfarenhet och kompetens, samt ett antal resurspersoner.

Skolan tar varje år fram en plan för systematiskt kvalitetsarbete. Årets plan läggs in under vecka 45. Arbetsplanen anger de gemensamma forum, rutiner och bemötande som tagits fram i överenskommelse. Överenskommelsen har dokumenterats i en så kallad kvalitetsdeklaration

Läs mer om hur vi jobbar med utveckling och systematiskt kvalitetsarbete i fjolårets plan: Norra skolans arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete Pdf, 1.6 MB.

Arbetssätt

En god lärmiljö är förutsättning för en trygg och trivsam skolgång, som optimal möjlighet för barnets utveckling och lärande.

På skolan arbetar vi med så kallad PAX och kooperativt lärande. Det är verktyg för att skapa delaktighet, struktur och arbetsro på skolan likväl som på fritidshemmet. All personal har en samsyn kring hur vi bemöter våra barn och hur vi bygger goda relationer.

På skolan finns en god digital försörjning som viktigt verktyg i elevernas lärande.

Skolan tillämpar kollegialt lärande. Det innebär att alla lärare och fritidspedagoger planerar verksamheten tillsammans. Vi träffas även kontinuerligt i så kallade lärkonferenser där vi delger våra erfarenheter och kunskaper.

Utemiljön är viktig! På skolan finns en "lånebua" som eleverna själva ansvarar för tillsammans med en pedagog. I lånebua finns många olika saker att låna, till exempel leksaker, spel, bollar, hoppstyltor, hopprep, tillgång till stall med trähästar med mera.

Under rasterna erbjuds det även organiserade lekar. Skolgården är indelad i olika områden med olika färger. Alla pedagoger ska röra sig inom sitt område och vara lyhörd och stötta barnen så att de lyckas i sin lek under sin fria tid på rasten och på fritids.

Sidan uppdaterad 2021-09-14