Arnljotskolan

Arnljotskolan ligger i stadsdelen Mariedal på Frösön. Verksam­heten består av förskoleklass till och med årskurs 3 samt fritidshem. Skolans vision är "Kunskap, Trygghet och Studiero".

Arnljotskolan på Frösön

Aktuellt just nu

 

Rektorsbrev

Rektorsbrev februari >> Pdf, 257.6 kB.

Information om skolskjutsar lå 2024/25 >> Pdf, 113.8 kB.

Arnljotskolan

Presentation Arnljotskolan >>

Broschyr Arnljotskolan >> Pdf, 553.6 kB.

Förskoleklass - Arnljotskolan

Här kan du se hur det är på Arnljotskolan. Det är samma bildspel i båda filmerna, men en är textad och den andra har speakerröst.


Frånvaroanmälan

Anmäl frånvaro mellan 07.30-08.00 varje från­varodag om du inte kommit överens med skolan om något annat.

Om eleven har specialkost måste ni också avboka maten hos Vallaskolans kök, 073-273 24 65, före 08.00 varje skoldag.

Skolmåltider

Vår skolmat ska smaka gott, vara närings­riktig och tillagad på ett säkert och hållbart sätt.

Skolskjuts och ungdomskort

Elever som bor långt från skolan har rätt till skolskjuts. Dessutom har alla barn och unga mellan 6 och 19 år gratis buss­kort (ungdoms­kort).

Ledighet

Om elever vill vara ledig under ter­minen måste vårdnadshavare ansöka om det. Skolan gör en bedömning i varje enskilt fall.

Sidan uppdaterad 2024-05-03