Skolområdet Centrala Staden

Genom samverkan med Fagervallsskolan och Norra skolan ger vi de elever som väljer våra skolor en enhetlig och sammanhållen skolgång, från förskole­klass till åk 9.

Skolorna i Centrala Staden

Norra skolan

För elever från förskoleklass till åk 3.

Norra skolan

Fagervallsskolan

För elever från förskoleklass till åk 6.

Fagervallsskolan

Parkskolan

För elever från åk 4 till 9.

Parkskolan

Skolorna befinner sig i den centrala delen av Östersund. Här finns närhet till natur, kultur, friluftsaktiviteter och idrottsplatser.

Centrala stadens mångfacetterade upptagningsområde speglas i det elevunderlag som finns i skolverksamheterna. Det berikar både elever och skola, samt förbereder eleverna inför framtiden.

Samverkan förbättrar övergången mellan skolorna

Genom olika aktiviteter, till exempel fadderverksamhet och lektioner där elever lär elever, möts elever från olika årskurser och skolor. Därmed får de lära känna såväl skolmiljön som andra elever innan eleven går över från en skola till den andra.

Skolornas samverkan ska ge eleverna en kvalitativ och enhetlig skolgång med trygga övergångar mellan skolorna.

Skolornas arbetssätt

  • Hög lärarbehörighet
  • Samarbetar för att skapa likvärdighet och goda relationer
  • Tydliga överlämningar mellan skolorna
  • Arbetar aktivt (både under skoltid och fritidsverksamhet) för trygghet, trivsel och en god lär- och arbetsmiljö
  • Erbjuder stimulerande raster med både planerade och fria aktiviteter
  • Använder modern teknik från förskoleklass till åk 9. Från åk 6 får eleverna en personlig Chromebook för skolarbetet
  • Elevhälsoteam på skolorna som arbetar främjande och förebyggande
  • Mobilfria lektioner. Elever i förskoleklass till åk 6 lämnar in mobilerna i början av skoldagen och får tillbaka den när skoldagen slutat
  • Skolor och fritidshem har en nära dialog och god kontakt med vårdnadshavare
Sidan uppdaterad 2024-01-09