Fritidshem

Under den delen av skoldagen som du inte går i skolan kan du vara på fritidshemmet. Det gäller även på lov och studiedagar.

Fritidshemmet

Fritidshemmet är för dig som går årskurs F-6. Fritidshemmet är öppet vardagar från klockan 06.30 till skoldagens början och efter skol­dagens slut till 18.30. För barn i förskoleklass erbjuder vi fritidshem efter skoldagens slut, klockan 11.30 till 18.30.

Lägg närvaroschema och registrera frånvaro med Tempus Hemma

Ansök om plats till fritidshem

För att delta i fritidshemmets verksamhet behöver vårdnadshavare ansöka om plats.

Ansök om plats på fritidshem

Kontakta fritidshemmet

Berge

076-104 53 94

Härke

076-104 53 93

Sundet - årskurs 4-6

076-105 37 72

Önet

076-105 37 73

Mjälle

076-105 37 72

Fritidshemmets mål

Vallaskolans fritidshem erbjuder lärande aktiviteter som är trygga och ger en meningsfull fritid.

  • Genom att skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt uppnås trygghet.
  • Kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften.
  • Erbjuda varierande aktiviteter i olika lärmiljöer samt ta hänsyn till personliga behov som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  • Hjälpa eleverna att lära känna sina egna behov av balans mellan aktivitet och vila.
  • Eleverna får prova olika estetiska uttrycksformer, lösa problem samt omsätta sina idéer i handling. Lösa problem och beskriva samband i bland annat natur, teknik och samhälle.

Fritidsklubb och fritidsgård

Från höstterminen det år eleven börjar i årskurs 4 finns också öppen fritidsverksamhet, så kallad fritidsklubb (åk 4 - 6) efter skolan. Det finns åtta fritidsklubbar i kommunen och det krävs ingen ansökan för att gå på fritidsklubben.

Mer om fritidsklubbarna

Fritidsklubben samverkar med Valla fritidsgård och drivs av Frösö IF. De har sina lokaler på Valla­skolan.

Valla fritidsgård

Sidan uppdaterad 2024-01-15