Kontakta Arnljotskolan

Arnljotskolan har under läsåret 2023/2024 cirka 200 elever. Eleverna är fördelade på två förskole­klasser, två årskurs 1-klasser och tre årskurs 2-klasser och 2 årskurs 3-klasser. Vi har också fritidshem på 4 avdelningar.

Personal

Om du behöver kontakta oss, lämna ett meddelande eller skicka ett sms till våra mobiler, eftersom vi inte alltid kan svara när ni ringer. Kom ihåg att lämna ditt namn och telefonnummer.

Expeditionen

Rektor

Lars-Ivar Hansson

070-274 73 34

Arnljotskolan utsida

Skol­administra­tör

Anette Anderzon

063-14 49 97

Våning 1 Grön

Telefon: 073-270 23 98
Årskurs FA, FB och fritidshem

Liv Sandell-Jonsson vik

Våning 2 Blå

Telefon: 070-191 72 07
Förskoleklass 2A, 2B, 2C och fritidshem

Emelie Bodén
vik

Våning 3 Röd

Telefon: 070-191 72 06
Årskurs 3A och 3B och fritidshem

Avdelning Vit

Telefon: 073-098 61 03
Åk 1A och 1B och fritidshem

Övrig personal

Specialpedagog

Camilla Hallerström

070-191 72 08

Spec lärare med SVA-uppdrag

Marita Edfalk

Skolkurator

Maja Ölund
076-106 07 69

Skolsköterska

Helen Höglund

063-14 41 31

Bild saknas på personen

Kök

Carina Öquist
070-191 72 14

Förstelärare

Elin Hemmingsson matematik

Förstelärare

Lena Georgson, svenska

Förstelärare

Helena Fredriksson, digitalisering

Bild saknas på personen

Trä- och metallärare

Göran Posthuma

Bild saknas på personen

Vaktmästare

076-133 05 33

Om skolan

Arnljotskolans vision är: ”Kunskap, Trygghet och Studiero”.

Alla elever ska känna sig trygga där vi arbetar för ett gott samarbete med elever och vårdnadshavare. Skolans utemiljö är mycket bra, det är nära till Storsjön och Öneberget och vi har en fin skolgård. På vintern finns det skidspår utanför knuten.

Arnljotskolans broschyr ht 2023 >> Pdf, 553.6 kB.

Besöksadress

Önevägen 18
832 51 Frösön

Postadress

Östersunds kommun
Arnljotskolan
831 82 Östersund

Historik

Arnljotskolan, tidigare Klockhuset, startade på Frösö Strand hösten 2012. Skolan startades eftersom Östbergsskolan blivit för trång och det fanns ett behov i området av utökade skollokaler. I samband med att vi flyttade in renoverades hela huset, lokalerna är nu mycket fina. Vi driver en modern skola i ljusa och trevliga lokaler. Det finns god tillgång till modern teknik och kommunen har investerar i nya möbler och utrustning. Idrottsundervisning bedrivs utomhus eller i Kul och Bus-lokalen som vi hyr.

En anrik byggnad

Huset byggdes 1912 och är idag kulturminnesmärkt. Kommunen hyr huset av Diös. Byggnaden har en mycket spännande historia! Det byggdes som en del av dåvarande Frösö sjukhus. Här fanns sysslomannen, administration, läkarbostäder och operationssalar.

Det fanns även en kyrka ”Mariakyrkan” som numera är skolans matsal, och i källaren var det en avdelning för bad. För den som är intresserad har vi fina originalritningar på huset, där kan man se vad samtliga rum användes till.

Sidan uppdaterad 2024-06-07