Fritidshem

Under den delen av skoldagen som eleverna inte går i skolan kan de vara på fritidshemmet. Det gäller även på lov och studiedagar.

Fritids­hemmet är öppet vardagar från klockan 06.30 till skoldagens början och efter skol­dagens slut till 17.30 (18.30 vid behov). För barn i förskoleklass erbjuder vi fritidshem efter förskoleklassens slut, vanligen klockan 11.30 till 18.30.

Lägg närvaroschema och registrera frånvaro med Tempus Hemma

Ansök om plats på fritidshem

För att delta i fritidshemmets verksamhet behöver du som vårdnadshavare ansöka om plats.

Ansök om plats på fritidshem

Kontakta fritidshemmet

Om du behöver kontakta oss, lämna ett meddelande eller skicka ett sms till våra avdelningsmobiler, eftersom vi inte alltid kan svara när du ringer. Kom ihåg att lämna ditt namn och telefonnummer.

Avdelningar

Fritidshem Grön (våning 1)

073-270 23 98
Klass FA och FB
Neta Frykman, Sofie Marklund och Alva Öljevy

Fritidshem Blå (våning 2)

070-191 72 07
Klass: 2A, 2B och 2C

Linda Nordin, Tim Lindberg (fm), Mats Jonasson, Oskar Wimmerqvist, Tahany Alsaleh, Johan Lindborg och Katrin Sniszewska.

Fritidshem Röd (våning 3)

070-191 72 06
Klass: 3A och 3B

Hans Johansson, Kjell Ölveby och Tim Lindberg (em).

Fritidshem Vit

073-098 61 03

Klass: 1A, 1B

Simon Eriksson, Anna Lindhe och Sabrine Kalfallah.

Fritidshemmets uppdrag 

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation.

Vi utgår från nya läroplanen LGR 22 och Allmänna råd Fritidshem i vårt arbete.

Här kan du ta del av våra prioriterade mål på fritidshemmet.

Sidan uppdaterad 2023-11-10