Kastalskolans fritidshem

Under den delen av skoldagen som du inte går i skolan kan du vara på fritidshemmet. Det gäller även på lov och studiedagar.

Fritidshemmet

Fritidshem för våra elever i åk 4-6 finns på Sörgårdsskolan. Fritidshemmet är öppet vardagar från klockan 06.30 till skoldagens början och efter skol­dagens slut till 18.30.

Kontakta skolan om ni är intresserade av en plats på fritidshemmet för mer information.

Lägg närvaroschema och registrera frånvaro med Tempus Hemma

Ansök om plats till fritidshem

För att delta i fritidshemmets verksamhet behöver vårdnadshavare ansöka om plats.

Ansök om plats på fritidshem

Kontakta fritidshemmet

Norrgården

072-229 21 51

Sörgården

070-190 69 71

Fritidsklubb

Från höstterminen det år eleven börjar i årskurs 4 finns också öppen fritidsverksamhet, så kallad fritidsklubb (åk 4 - 6) efter skolan. Det finns åtta fritidsklubbar i kommunen och det krävs ingen ansökan för att gå på fritidsklubben. I Brunflo är det fritidsgården Briggen som bedriver fritidsklubb.

Mer om fritidsklubbarna

Sidan uppdaterad 2022-08-29