Elev- och föräldrainflytande

Våra elever och deras vårdnadshavare ska ha möjlighet att engagera sig och vara med och påverka skolans arbete och utveckling.

Elevinflytande

Våra elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Det bygger upp elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära.

Elevråd

Elevrådet består av två elever från varje klass och rektor. Elevrådet träffas en gång i månaden för att ta upp frågor som har lyfts i klassråden. Elevrådet arrangerar bland annat Elevrådets dag. Det är en dag helt planerad av elevrådet då man har olika spännande, roliga och intressanta aktiviteter.

Föräldrainflytande

Skolan ska se till att alla vårdnadshavare får möjlighet att delta och känna sig välkomna om skolan ska fylla sitt uppdrag att ge alla elever samma möjligheter att utvecklas och lära sig.

Föräldraråd

Föräldrarådet består av föräldrarepresentanter, rektor och personal från Fåker skola. Föräldrarådet sammanträder ett par gånger per termin.

Sidan uppdaterad 2024-03-25