Elev- och föräldrainflytande

Våra elever och deras vårdnadshavare ska ha möjlighet att engagera sig och vara med och påverka skolans arbete och utveckling.

Elevinflytande

Våra elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Det bygger upp elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära.

På Treälvsskolan arbetar vi med att låta eleverna medverka i så stor utsträckning som möjligt. De demokratiska grupper och andra uppdrag som finns är:

  • Klassråd/Mentorsråd
  • Elevråd
  • Matråd
  • Elevskyddsombud

Föräldrainflytande

Skolan ska se till att alla vårdnadshavare får möjlighet att delta och känna sig välkomna om skolan ska fylla sitt uppdrag att ge alla elever samma möjligheter att utvecklas och lära sig.

Sidan uppdaterad 2022-06-28