Fåker skola

Fåker skola ligger "mitt i byn", belägen cirka 30 kilometer sydväst om Östersund. Fritidshemmet Kotten finns i skolans lokaler och runt knuten finns också Trollåsens förskola. Fåker skola omfattar förskoleklass och årskurserna 1-6.

Fåker skola

Frånvaroanmälan

Anmäl frånvaro mellan 07.30-08.00 varje från­varodag om du inte kommit överens med skolan om något annat.

Skolmåltider

Vår skolmat ska smaka gott, vara närings­riktig och tillagad på ett säkert och hållbart sätt.

Skolskjuts och ungdomskort

Elever som bor långt från skolan har rätt till skolskjuts. Dessutom har alla barn och unga mellan 6 och 19 år gratis buss­kort (ungdoms­kort).

Ledighet

Om elever vill vara ledig under ter­minen måste vårdnadshavare ansöka om det. Skolan gör en bedömning i varje enskilt fall.

Sidan uppdaterad 2024-03-25