Elev- och föräldrainflytande

Våra elever och deras vårdnadshavare ska ha möjlighet att engagera sig och vara med och påverka skolans arbete och utveckling.

Elevinflytande

Våra elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Det bygger upp elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära.
En gång per månad har klassrepresentanter elevråd tillsammans med rektor. Det handlar alltid om trivsel och trygghet på skolan, men barnen har också förslag på olika utvecklingsmöjligheter för tillexempel skolgården.

Föräldrainflytande

Skolan ska se till att alla vårdnadshavare får möjlighet att delta och känna sig välkomna om skolan ska fylla sitt uppdrag att ge alla elever samma möjligheter att utvecklas och lära sig.

Föräldraråd

Föräldrarådets möten är alltid öppna för alla föräldrar.

Mål

Alla föräldrar känner delaktighet i skol/fritidshemsfrågor

Syfte

  • Bevaka rättigheter och skyldigheter
  • Diskussionsforum
  • Kommunikation mellan föräldrar och rektor/personal
  • Säkerställa kvalité

Dagordning, fasta punkter

  1. Föregående protokoll
  2. Rektor informerar; Norra nuläge/utveckling, skolövergripande information
  3. Föräldrarnas frågor
  4. Övrigt

Kontakt

Föräldrarådsrepresentanten mejlar till klassens föräldrar en vecka innan föräldraråd, i syfte att fånga upp frågor och funderingar.

Föräldrar kan när som helst mejla frågor/funderingar till representanten och eller till rektor. Det går även bra att lämna frågor i vita brevlådan utanför expeditionen.

Sidan uppdaterad 2021-08-26