Fritidshem

Under den delen av skoldagen som du inte går i skolan kan du vara på fritidshemmet. Det gäller även på lov och studiedagar.

Kontakta fritidshemmet

Fritidshemmet är öppet vardagar från klockan 06.30 till skoldagens början och efter skol­dagens slut till 18.30. För barn i förskoleklass erbjuder vi fritidshem efter förskoleklassens slut, vanligen klockan 11.30 till 18.30.

Lägg närvaroschema och registrera frånvaro med Tempus Hemma

Avdelningar

Norrgården

072-229 21 51

Sörgården

070-190 69 71

Sidan uppdaterad 2023-08-17