Elev- och föräldrainflytande

Våra elever och deras vårdnadshavare ska ha möjlighet att engagera sig och vara med och påverka skolans arbete och utveckling.

Elevinflytande

Våra elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Det bygger upp elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära. Som ett led i detta, leder eleverna själva sina utvecklingssamtal.

Elevråd

Skolans elevråd träffas en gång i månaden där alla klassers representanter lyfter sina frågeställningar och synpunkter.

Vårdnadshavares inflytande

Skolan ska se till att alla vårdnadshavare får möjlighet att delta och känna sig välkomna att följa sitt barns utveckling till exempel vid utvecklingssamtal eller vid behov elevhälsomöte.

På Parkskolan har vi ett "Parkråd" som sammankallas vid behov. Alla klasser har representanter bland vårdnadshavarna i detta råd.

Sidan uppdaterad 2024-04-19