Fritidshem

Under den delen av skoldagen som du inte går i skolan kan du vara på fritidshemmet. Det gäller även på lov och studiedagar.

Fritidshemmet är för dig som går årskurs 4-6. Fritidshemmet är öppet vardagar från klockan 06.30 och frukost serveras 07.00.

07.30 går vi ut på skolgården och finns ute till skoldagen börjar. Fritidshemmet är öppet till 17.00. Fritidshemmet har möjlighet att vara öppet till 18.30, om tid efter 17.00 önskas måste det schemaläggas i tempus två veckor innan så att personalen kan justera deras arbetsschema.

Tempus

Tiderna i Tempus ska vara styrda av vårdnadshavares arbetstid. Ändringar av tillsyn från till exempel morgon eller senare hemgång av det ni angett i Tempus ska göras i god tid och inte ändras samma dag. Vid akuta ändringar ring till fritids för att meddela oss.

Lägg närvaroschema och registrera frånvaro med Tempus Hemma

Ansök om plats till fritidshem

För att delta i fritidshemmets verksamhet behöver vårdnadshavare ansöka om plats.

Ansök om plats på fritidshem

Kontakta fritidshemmet

Fritidshemmet

076-109 69 42

Fritidsklubb

Från höstterminen det år eleven börjar i årskurs 4 finns också öppen fritidsverksamhet, så kallad fritidsklubb (åk 4 - 6) efter skolan. Det finns åtta fritidsklubbar i kommunen och det krävs ingen ansökan för att gå på fritidsklubben.

Mer om fritidsklubbarna

Sidan uppdaterad 2024-04-19