Fritidshem

Under den delen av skoldagen som du inte går i skolan kan du vara på fritidshemmet. Det gäller även på lov och studiedagar.

Fritidshemmet

Fritidshemmet är för dig som går årskurs F-6. Fritidshemmet är öppet vardagar från klockan 06.30 till skoldagens början och efter skol­dagens slut till 18.30. För barn i förskoleklass erbjuder vi fritidshem efter förskoleklassens slut, vanligen klockan 11.30 till 18.30.

Fritidshemmet är uppdelat i tre avdelningar, men som samarbetar i olika temagrupper. Avdelningarna samarbetar och slår ihop vid öppningar, stängningar och lov.

Om ert barn har behov av omsorg innan kl. 07.00 och efter 17.00, meddela senast 14 dagar innan.

Lägg närvaroschema och registrera frånvaro med Tempus Hemma

Kontakta fritidshemmet

Fritidshem F-klass Oden

070-201 32 75

Lena Einarsson, Kina Mårtensson, Anders Bäcksten

Årskurs 1-2

070-597 62 29, 070-598 72 82

Liselotte Svanberg, Margaretha Jonsson, Peo Danielsson, Abdulmalik Dekmak

Årskurs 3-6 Paviljongen

073-055 48 85

Eva Sandström Hansson, Anton Andersson, Åsa Persson, Marie Halvarsson

Sidan uppdaterad 2023-09-22