Elev- och föräldrainflytande

Våra elever och deras vårdnadshavare ska ha möjlighet att engagera sig och vara med och påverka skolans arbete och utveckling.

Elevinflytande

Våra elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Det bygger upp elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära.

Elevråd

Elevrådet träffas tre till fyra gånger per termin. I elevrådet finns representanter från varje klass tillsammans med rektor. Vi diskuterar och beslutar om exempelvis värdegrundsfrågor, raster, hur vi är med varandra, språkbruk, utomhus- samt inomhusmiljö.

Föräldrainflytande

Skolan ska se till att alla vårdnadshavare får möjlighet att delta och känna sig välkomna om skolan ska fylla sitt uppdrag att ge alla elever samma möjligheter att utvecklas och lära sig.

Föräldraråd

Representanter från respektive klass finns utsedda. Dessa sammankallas på initiativ av rektor eller representant, utifrån behov att lyfta någon aktuell fråga. Föräldrarådet har inga inplanerade ordinarie träffar.

Du som är förälder på enheten hör av dig till rektor om du vill vara med.

Sidan uppdaterad 2020-08-25