Elev- och föräldrainflytande

Våra elever och deras vårdnadshavare ska ha möjlighet att engagera sig och vara med och påverka skolans arbete och utveckling.

Elevinflytande

Våra elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Det bygger upp elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära.

Elevråd

Elever har rätt till formellt demokratiskt inflytande genom elevrådsrepresentanter, det står i skollagen och i arbetsmiljölagen. Arnljotskolans elevråd har möten en gång i månaden.

Elevrådet leds av skolans rektor samt en fritidspedagog.

Elevrådet är en plats för elevernas röst och alla elever på skolan ska känna sig välkomna. Genom ett bra elevrådsarbete finns möjlighet att påverka och göra skillnad på den egna skolan.

Elevrådets uppgift är att:

  • Samla och stärka elever på skolan.
  • Värna om elevers rättigheter.
  • Representera och föra fram elevers röst.

Klassråd

Klasserna har först haft egna klassråd där eleverna har pratat om sin arbetsmiljö på skolan. Vissa saker kan åtgärdas direkt i klassen och vissa frågor tar man i nästa steg med till Elevrådet.

Vi brukar också arbeta med "Månadens fråga". Då har eleverna fått en frågeställning som de ska prata om på sitt klassråd. Det kan vara frågor om miljö, mat, raster och det kan också vara frågor om undervisningen. Eleverna har många kloka synpunkter!

Föräldrainflytande

Skolan ska se till att alla vårdnadshavare får möjlighet att delta och känna sig välkomna om skolan ska fylla sitt uppdrag att ge alla elever samma möjligheter att utvecklas och lära sig.


Sidan uppdaterad 2023-11-10