Vårt lärande

På Vallaskolan arbetar vi utifrån ledorden kunskap, trygghet och trivsel.

Våra mål

Kunskap

  • Varje elev ska nå sina kunskapsmål.

Trygghet och trivsel:

  • Alla elever har en förtroendefull vuxen som de kan vända sig till.
  • Ingen kränkande behandling sker.
  • Ingen elev är rädd för någon annan elev eller vuxen.
  • Det ska inte finnas otrygga platser, platser man är rädd att vara på.
  • Alla elever ska kunna arbeta utan att bli störda.
  • Vi respekterar varandras olikheter.

Vallaskolans systematiska kvalitetsarbete

Ett framgångsrikt systematiskt kvalitetsarbete fokuserar på de nationella målen. Av skollagens fjärde kapitel framgår att varje skolenhet systematiskt och kontinuerligt ska planera, följa upp, dokumentera och utveckla utbildningen. All personal, elever och vårdnadshavare ska vara delaktiga i skolans systematiska kvalitetsarbete. Här på Vallaskolan analyserar våra lärare resultaten inom kunskap, trygghet och trivsel. Elever deltar bland annat genom enkäter, elevråd och klassdialoger. Vårdnadshavare deltar via utvecklingssamtal och möte för vårdnadshavare.

Plan för Vallaskolans systematiska kvalitetsarbete Pdf, 571.7 kB.

Vallaskolans värdegrund

Genom att vi alla, elever, föräldrar och personal, tar ett gemensamt ansvar för och arbetar i enlighet med vår värdegrund, så skapar vi en lärmiljö som utgör grunden för trygghet och studiero.

Vallaskolans värdegrund Pdf, 522.2 kB.

Sidan uppdaterad 2024-01-15