Fritidshem

Under den delen av skoldagen som du inte går i skolan kan du vara på Marieby skolas fritidshem. Det gäller även på lov och studiedagar.

Fritidshemmet

Fritidshemmet är för dig som går årskurs F-6. Fritidshemmet är öppet vardagar från klockan 06.30 till skoldagens början och efter skol­dagens slut till 18.30. För barn i förskoleklass erbjuder vi fritidshem efter förskole­klassens slut, vanligen klockan 11.30 till 17.30 (18.30 vid behov).

Lägg närvaroschema och registrera frånvaro med Tempus Hemma

Våra mål med fritidshemsverksamheten är att alla barn:

  • Känner trivsel och trygghet
  • Har kunskap och insikt i innebörden av en gemensam värdegrund
  • Känner att de har en meningsfull fritidsverksamhet
  • Kan lyssna, diskutera och reflektera i en god arbetsmiljö
  • Tar ansvar för den inre och yttre miljön

Ansök om plats till fritidshem

För att delta i fritidshemmets verksamhet behöver vårdnadshavare ansöka om plats.

Ansök om plats på fritidshem

Kontakta fritidshemmet

Fritidshemmet

070-620 58 96

Fritidsklubb

Från höstterminen det år eleven börjar i årskurs 4 finns också öppen fritidsverksamhet, så kallad fritidsklubb (åk 4 - 6) efter skolan. Det finns åtta fritidsklubbar i kommunen och det krävs ingen ansökan för att gå på fritidsklubben.

Mer om fritidsklubbarna

Sidan uppdaterad 2022-08-22