Fritidshem

Under den delen av skoldagen som du inte går i skolan kan du vara på fritidshemmet. Det gäller även på lov och studiedagar.

På fritidshemmet kan eleven vara före och efter skoldagen samt på lov- och studiedagar.

Fritidshemmet

Norra skolans fritidshem är integrerat i skolans lokaler. Fritidshemmet har öppet 06.30-18.30. Skolan öppnar klockan 07.30, då finns det personal ute, tills det ringer in klockan 07.55.

För de barn som behöver utökad morgontillsyn erbjuds tillsyn på avdelning Rönnen från 06.30-07.30. De barn som kommer före klockan 07.00 erbjuder vi frukost. De barn som behöver utökad kvällstillsyn, det vill säga från 17.00-18.30 erbjuder vi tillsyn på avdelning Häggen i paviljongen.

Under lov är avdelningarna oftast hopslagna.

På fritidshemmet är det planerade aktiviteter av olika slag. Barnen pysslar, spelar spel, leker rollekar, skapar film etcetera. Förutom den fria leken så har barnen möjlighet att delta i organiserade aktiviteter varje vecka. Det finns en pedagogisk tanke med allt vi gör. Fritidshemmet har också tillgång till sporthallen där vi kan spela och leka. Ibland ordnar vi även gemensamma aktiviteter över avdelningarna så som uppträdanden och disco.

Vi är ute så mycket som möjligt. Barnen är bra på att nyttja vad skolgården har att erbjuda. Vi har även närhet till stadens alla utbud samt gångavstånd till Jamtli, Badhusparken/Vinterstaden och Björkbackaparken för picknick och lek.

Lägg närvaroschema och registrera frånvaro med Tempus Hemma

Kontakta fritidshemmet

Kontaktuppgifterna till fritidshemmen är detsamma som till årskurserna:

Årskurs 2 Häggen

070-291 79 85
076-109 23 37

Förskoleklass Rönnen

070-262 58 33
070-272 38 29
076-624 79 22

Årskurs 3 Björken

070-272 57 76
076-114 09 86

Årskurs 1 Pilen

Skola: 076‑114 08 31

Fritids (lila): 076‑136 63 82

Fritids (grön och gul): 070‑272 38 29

Sidan uppdaterad 2021-09-29