Fritidshem

Under den delen av skoldagen som du inte går i skolan kan du vara på fritidshemmet. Det gäller även på lov och studiedagar.

Fritidshemmet

Fritidshemmet är för dig som går årskurs 4-6. Fritidshemmet är öppet vardagar från klockan 06.30 till skoldagens början och efter skol­dagens slut till 18.30. Under sommaren är det öppet 06.30-17.00. Frukost serveras fram till klockan 07.00. Om ni behöver omsorg före 07.30 eller efter 17.00 behöver ni kontakta rektor minst en vecka innan, för att få till ett schema.

Fritidshemmet finns i paviljongen på skolgården.

Närvaro och frånvaro

Lägg närvaroschema och registrera frånvaro med Tempus Hemma

Ansök om plats till fritidshem

Ni är välkomna att kontakta skolan om ni vill ha mer information om fritidshemmet. För att delta i fritidshemmets verksamhet behöver vårdnadshavare ansöka om plats.

Ansök om plats på fritidshem

Kontakta fritidshemmet

Östbergsskolans fritidshem

072-227 81 46

Fritidsklubb

Från höstterminen det år eleven börjar i årskurs 4 finns också öppen fritidsverksamhet, så kallad fritidsklubb (åk 4 - 6) efter skolan. Det finns åtta fritidsklubbar i kommunen och det krävs ingen ansökan för att gå på fritidsklubben.

Mer om fritidsklubbarna

Sidan uppdaterad 2023-09-06