Dödsfall och begravning

En grav prydd med en rosa ros och flera gravljus

När du mister en närstående ställs du inför sorg och saknad men också inför praktiska frågor som exempelvis begravning, bouppteckning eller dödsboanmälan.

Begravning

Alla som vill kan välja en borgerlig begravning utan religiös anknytning. Det finns inga bestäm­melser om utformningen eller om vem som ska förrätta akten. Det är möjligt att utforma begravningen utifrån personliga önskemål. De flesta begravningsbyråer kan hjälpa till med praktiska arrangemang och uppgifter om borgerliga begravningsförrättare.

Begravningsombud

Ett begravningsombud har till uppgift är att företräda de personer som inte är medlemmar i Svenska kyrkan i begravningsfrågor. Begravningsombudet utses av Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Jämtlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bouppteckning

När en person avlider ska en bouppteckning göras. Det är en sammanställning över dennes tillgångar och skulder. Är den avlidnes skulder större än tillgångarna, har dödsbo­delägarna inget personligt ansvar för skulderna. Det som framkommer vid bouppteck­ningen är avgörande för arv och skatt.  

En bouppteckning kan göras privat eller med hjälp av en begravningsbyrå eller jurist. Boupp­teckningen ska skickas till skatteverket senast fyra månader efter dödsfallet.

Skatteverkets information om bouppteckninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dödsboanmälan

Det händer att den avlidna personen saknar tillgångar och försäkringar som täcker begravningskostnader och liknande. Då kan en så kallad dödsboanmälan göras i stället för bouppteckning.

En dödsboanmälan kan endast göras via socialnämnden, och bör ske inom två månader efter dödsfallet. Dödsbodelägare eller bouppgivare (den som är utsedd att företräda dödsboet) kan vända sig till kommunens socialförvaltning för information och hjälp med utredning för dödsboanmälan.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-12-06