Kollektivtrafik

I Östersund arbetar vi kontinuerligt för att förbättra kollektivtrafiken så att den är så attraktiv som möjligt för så många som möjligt. Just nu arbetar vi med att ställa om så att all stadstrafik drivs 100 procent på el. Det leder till tystare trafik utan avgaser!

Kollektivtrafiken i Östersund, både stads- och regiontrafik drivs av Region Jämtland Härjedalen och beslut om kollektivtrafiken tas i regionala utvecklingsnämnden. Kommunen ansvarar för drift och skötsel av hållplatser till kollektivtrafiken. Vi samverkar också med regionen så att busstrafiken ska fungera så bra som möjligt.

Tidtabeller, biljetter och mer information om kollektivtrafiken hittar du här: Länstrafiken i Jämtland/Härjedalen | LTR

Sidan uppdaterad 2023-10-31