Integration

Alternativtext för exempelbild

Integration handlar om att olika människor kan leva tillsammans med respekt för varandras olikheter. Det handlar om att människor med olika ursprung och bakgrund möts och om att nyanlända invandrare kommer in i samhället.

I Östersunds kommun arbetar vi med integration på flera olika sätt. Vi behöver fler invånare som bidrar med sina unika kvalitéer och är med och utvecklar Östersund till en attraktiv plats att bo och verka i, för alla människor, oavsett ursprung.

Ett attraktivt Östersund är öppet och inkluderande med hög grad av social sammanhållning där mångkultur är en del av dynamiken.

Sidan uppdaterad 2023-05-09