Valinformation

En trottoarpratare med texten Vallokal

Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige infaller den andra söndagen i september vart fjärde år. Nästa ordinarie val är år 2026.

Allmänna val

Det finns fyra allmänna val:

  • till riksdagen
  • till regionfullmäktige
  • till kommunfullmäktige
  • till Europaparlamentet

Ordinarie val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år.

Val till Europaparlamentet hålls i april, maj, juni eller juli vart femte år under en period som Europaparlamentet beslutar. Valet genomförs enligt respektive EU-lands nationella vallag och i Sverige säger vallagen att valdagen alltid är på en söndag.

Allmänna val - Valmyndigheten

Rösträtt

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val. Dessutom finns det särskilda regler för de olika valen.

Rösträtt - Valmyndigheten

Sidan uppdaterad 2022-12-01