Hållbart resande

Flygbild över Frösöbron och cykelbron mellan Frösön och Badhusparken

I Östersund arbetar vi för att få fler medborgare att välja mer miljövänliga alternativ vid resor. Det handlar om att få östersundsborna att välja att gå, cykla, åka kollektivt och samåka i större utsträckning.

Östersund kommun har uppmärksammats i internationella sammanhang för våra många permanenta åtgärder för ett hållbart resande.

Vi arbetar för att det ska bli smidigare att cykla i Östersund. Vi bygger nya cykelvägar och trygga trafiklösningar för cyklister och sätter upp cykelparkeringar som ska vara säkra och väderskyddade.

Busstrafiken använder miljöbränslen och minskar sina koldioxidutsläpp med tre fjärdedelar och i Östersund finns det nu en elbusslinje och vi jobbar för att det ska bli fler.

Östersund var tidigt ute med att satsa på eltrafik och vi har bra laddmöjligheter för elfordon. Vi satsar även på andra förnybara bränslen. Vid Gövikens avloppsreningsverk producerar vi eget fordonsbränsle ur avloppsslammet och här finns en anläggning där man kan tanka biogas.

Främja användandet av miljöfordon

Östersunds kommun arbetar för att främja användandet av miljöfordon som har låga utsläpp av klimatgaser. Här kan du läsa mer om vårt arbete med:

Sidan uppdaterad 2022-12-06