Fritidsverksamhet

Efter skolan finns olika former av fritidsverksamhet för barn. Vilka verksamheter barnet kan delta i beror på barnets ålder.

Former av fritids

Fritidshem

Varje skola erbjuder fritidshem efter skolan. Fritidshem är för elever från förskoleklass till och med 31 juli det år eleven fyller 13 år.

Fritidshem är en pedagogisk utbildning som kompletterar barnets skolgång.

Vårdnadshavare behöver ansöka om plats på fritidshem till sitt barn, och betalar därefter för platsen enligt maxtaxa.

Fritidshem

Fritidsklubb

Barn i åk 4-6 kan gå på fritidsklubb. Att delta i fritidsklubbens verksamhet är gratis och kräver ingen anmälan.

Fritidsklubbar

Fritidsgård

Fritidsgårdarna är för ungdomar från åk 7 och uppåt. Att delta i fritidsgårdens verksamhet är kostnadsfritt och kräver ingen anmälan.

Fritidsgårdar

Sidan uppdaterad 2023-06-05